หมวดหมู่:

his/her bum

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhis/her bum

  • การออกเสียง : osôkan osôkan [cr]