หมวดหมู่:

Himmelskörper

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHimmelskörper

  • การออกเสียง : mond mond [de]