หมวดหมู่:

hie und da

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhie und da

  • การออกเสียง : mengmol mengmol [gsw]
  • การออกเสียง : mängisch mängisch [gsw]
  • การออกเสียง : öppä öppä [gsw]
  • บันทึกการออกเสียง : allig allig [gsw] รอการออกเสียง