หมวดหมู่:

hello -in Tamil

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhello -in Tamil

  • การออกเสียง : 你好 你好 [yue]
  • การออกเสียง : வணக்கம் வணக்கம் [ta]