หมวดหมู่:

hekimlik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhekimlik

  • การออกเสียง : nausea
    nausea [en]
  • การออกเสียง : pain
    pain [en]