หมวดหมู่:

Heart to heart

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHeart to heart

  • การออกเสียง : 心貼心 心貼心 [yue]
  • การออกเสียง : 心贴心 心贴心 [yue]