หมวดหมู่:

health care

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhealth care

 • การออกเสียง : cirrosis cirrosis [es]
 • การออกเสียง : 保健服务 保健服务 [zh]
 • การออกเสียง : shea butter shea butter [en]
 • การออกเสียง : neonatology neonatology [en]
 • การออกเสียง : 康复理疗 康复理疗 [zh]
 • การออกเสียง : orthopedics orthopedics [en]
 • การออกเสียง : 药剂师 药剂师 [zh]
 • การออกเสียง : Samu Samu [fi]
 • การออกเสียง : radiologie radiologie [fr]
 • การออกเสียง : Medicaid Medicaid [en]
 • การออกเสียง : 慢性疾病 慢性疾病 [zh]
 • การออกเสียง : 免疫力 免疫力 [ja]
 • การออกเสียง : Covidien Covidien [en]
 • การออกเสียง : 咀嚼 咀嚼 [zh]
 • การออกเสียง : 诊治 诊治 [zh]
 • การออกเสียง : Neurologie Neurologie [fr]
 • การออกเสียง : lekarstwa lekarstwa [pl]
 • การออกเสียง : serologist serologist [en]
 • การออกเสียง : naprapathy naprapathy [en]
 • การออกเสียง : rehabiliteringskedja rehabiliteringskedja [sv]
 • การออกเสียง : digestibility digestibility [en]
 • การออกเสียง : hematologie hematologie [cs]
 • การออกเสียง : deather deather [en]
 • การออกเสียง : ObamaCare ObamaCare [en]
 • การออกเสียง : salowa salowa [pl]
 • การออกเสียง : orthopsychiatry orthopsychiatry [en]
 • การออกเสียง : posological posological [en]
 • การออกเสียง : stethography stethography [en]
 • การออกเสียง : Homeopatie Homeopatie [cs]
 • การออกเสียง : kliniko kliniko [eo]
 • การออกเสียง : traumatology traumatology [en]
 • การออกเสียง : ℞ [en]
 • การออกเสียง : kamfora kamfora [pl]
 • การออกเสียง : personkrets personkrets [sv]
 • การออกเสียง : roentgenotherapy roentgenotherapy [en]
 • การออกเสียง : utlandsvård utlandsvård [sv]
 • การออกเสียง : neurologisk neurologisk [sv]
 • การออกเสียง : 臍のゴマ 臍のゴマ [ja]
 • การออกเสียง : opieka zdrowotna opieka zdrowotna [pl]
 • การออกเสียง : Aandoeningen Aandoeningen [nl]
 • การออกเสียง : Luchtwegverwijders Luchtwegverwijders [nl]
 • การออกเสียง : Ziektekostenverzekeringspremie Ziektekostenverzekeringspremie [nl]