หมวดหมู่:

He runs/types/swims/speaks faster

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHe runs/types/swims/speaks faster

  • การออกเสียง : szybszy szybszy [pl]