หมวดหมู่:

hartowanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhartowanie

  • การออกเสียง : hartownia
    hartownia [pl]
  • การออกเสียง : odpuszczać
    odpuszczać [pl]