หมวดหมู่:

hartowanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhartowanie

  • การออกเสียง : hartownia hartownia [pl]
  • การออกเสียง : odpuszczać odpuszczać [pl]