หมวดหมู่:

HAND-WRITING IN SPECIFIC

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHAND-WRITING IN SPECIFIC

  • การออกเสียง : baravanige baravanige [kn]