หมวดหมู่:

habitual drunkard

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhabitual drunkard

  • การออกเสียง : pijaczek
    pijaczek [pl]
  • การออกเสียง : moczygęba
    moczygęba [pl]