หมวดหมู่:

habitual drunkard

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhabitual drunkard

  • การออกเสียง : pijaczek pijaczek [pl]
  • การออกเสียง : moczygęba moczygęba [pl]