หมวดหมู่:

haam sui gok

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhaam sui gok

  • การออกเสียง : 鹹水角
    鹹水角 [yue]