หมวดหมู่:

grypa jelitowa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrypa jelitowa

  • การออกเสียง : jelitówka
    jelitówka [pl]