หมวดหมู่:

groźba

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgroźba

 • การออกเสียง : złowróżbne złowróżbne [pl]
 • การออกเสียง : wynocha wynocha [pl]
 • การออกเสียง : epidemiczna epidemiczna [pl]
 • การออกเสียง : heroicznie heroicznie [pl]
 • การออกเสียง : zakładniczka zakładniczka [pl]
 • การออกเสียง : Precz mi z oczu! Precz mi z oczu! [pl]
 • การออกเสียง : zakaźna zakaźna [pl]
 • การออกเสียง : islamizacja islamizacja [pl]
 • การออกเสียง : najeżony najeżony [pl]
 • การออกเสียง : stawiacz min stawiacz min [pl]
 • การออกเสียง : lawinowa lawinowa [pl]
 • การออกเสียง : odgrażanie się odgrażanie się [pl]
 • การออกเสียง : gołosłowna gołosłowna [pl]
 • การออกเสียง : pod presją pod presją [pl]
 • การออกเสียง : pogróżka pogróżka [pl]
 • การออกเสียง : niewidoczna niewidoczna [pl]
 • การออกเสียง : niedwuznaczna niedwuznaczna [pl]
 • การออกเสียง : Zejdź mi z oczu! Zejdź mi z oczu! [pl]
 • การออกเสียง : zamierzyć się zamierzyć się [pl]
 • การออกเสียง : pod groźbą śmierci pod groźbą śmierci [pl]
 • การออกเสียง : złowróżbny złowróżbny [pl]
 • การออกเสียง : Pieprz się! Pieprz się! [pl]
 • การออกเสียง : oddalać oddalać [pl]
 • การออกเสียง : niespełniona niespełniona [pl]
 • การออกเสียง : zadymienie zadymienie [pl]
 • การออกเสียง : Wyłącz się! Wyłącz się! [pl]
 • การออกเสียง : Zwiewaj Zwiewaj [pl]
 • การออกเสียง : Stul dziób! Stul dziób! [pl]
 • การออกเสียง : Zejdź mi z drogi! Zejdź mi z drogi! [pl]
 • การออกเสียง : pod groźbą pod groźbą [pl]
 • การออกเสียง : żryj żryj [pl]
 • การออกเสียง : Zwiewaj! Zwiewaj! [pl]
 • การออกเสียง : gadaj gadaj [pl]
 • การออกเสียง : groźbie groźbie [pl]