หมวดหมู่:

grilled and pan-fried dishes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrilled and pan-fried dishes

  • การออกเสียง : a la parrilla a la parrilla [es]
  • การออกเสียง : yakimono yakimono [ja]