หมวดหมู่:

greetings in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgreetings in French

 • การออกเสียง : Monsieur Monsieur [fr]
 • การออกเสียง : bonjour bonjour [fr]
 • การออกเสียง : au revoir ! au revoir ! [fr]
 • การออกเสียง : bonsoir bonsoir [fr]
 • การออกเสียง : enchanté enchanté [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire [fr]
 • การออกเสียง : bienvenue bienvenue [fr]
 • การออกเสียง : comment vous appelez-vous ? comment vous appelez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : à demain à demain [fr]
 • การออกเสียง : à tout à l'heure! à tout à l'heure! [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux Joyeux [fr]
 • การออกเสียง : Ça va bien, merci Ça va bien, merci [fr]
 • การออกเสียง : à la prochaine à la prochaine [fr]
 • การออกเสียง : Bon anniversaire! Bon anniversaire! [fr]
 • การออกเสียง : pardonnez mon pauvre français pardonnez mon pauvre français [fr]
 • การออกเสียง : a plus tard a plus tard [fr]
 • การออกเสียง : je vais bien je vais bien [fr]
 • การออกเสียง : plaisir plaisir [fr]
 • การออกเสียง : à la semaine prochaine à la semaine prochaine [fr]
 • การออกเสียง : grâce grâce [fr]
 • การออกเสียง : avec plaisir avec plaisir [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux Nöel ! Joyeux Nöel ! [fr]
 • การออกเสียง : adieu adieu [fr]
 • การออกเสียง : bon apres-midi bon apres-midi [fr]
 • การออกเสียง : quoi de neuf? quoi de neuf? [fr]
 • การออกเสียง : je t´aime je t´aime [fr]
 • การออกเสียง : enchante enchante [fr]
 • การออกเสียง : avec joie avec joie [fr]
 • การออกเสียง : tu es très belle tu es très belle [fr]
 • การออกเสียง : l’an prochain l’an prochain [fr]
 • การออกเสียง : bienvenu bienvenu [fr]
 • การออกเสียง : Merci, j'aimerais cela. Merci, j'aimerais cela. [fr]
 • การออกเสียง : réveillon de Noël réveillon de Noël [fr]
 • การออกเสียง : Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? [fr]
 • การออกเสียง : je te vois demain je te vois demain [fr]
 • การออกเสียง : bonne fête bonne fête [fr]
 • การออกเสียง : Cher ami Cher ami [fr]
 • การออกเสียง : grand merci grand merci [fr]
 • การออกเสียง : Tchin-tchin Tchin-tchin [fr]
 • การออกเสียง : mon plaisir mon plaisir [fr]
 • การออกเสียง : je m'excuse je m'excuse [fr]
 • การออกเสียง : Salut monsieur Salut monsieur [fr]
 • การออกเสียง : mille mercis mille mercis [fr]
 • การออกเสียง : a la prochaine a la prochaine [fr]
 • การออกเสียง : adieux adieux [fr]