หมวดหมู่:

greetings in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgreetings in French

 • การออกเสียง : Monsieur
  Monsieur [fr]
 • การออกเสียง : bonjour
  bonjour [fr]
 • การออกเสียง : au revoir !
  au revoir ! [fr]
 • การออกเสียง : bonsoir
  bonsoir [fr]
 • การออกเสียง : enchanté
  enchanté [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux anniversaire
  Joyeux anniversaire [fr]
 • การออกเสียง : bienvenue
  bienvenue [fr]
 • การออกเสียง : comment vous appelez-vous ?
  comment vous appelez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : à demain
  à demain [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux
  Joyeux [fr]
 • การออกเสียง : à tout à l'heure!
  à tout à l'heure! [fr]
 • การออกเสียง : Ça va bien, merci
  Ça va bien, merci [fr]
 • การออกเสียง : à la prochaine
  à la prochaine [fr]
 • การออกเสียง : Bon anniversaire!
  Bon anniversaire! [fr]
 • การออกเสียง : pardonnez mon pauvre français
  pardonnez mon pauvre français [fr]
 • การออกเสียง : je vais bien
  je vais bien [fr]
 • การออกเสียง : a plus tard
  a plus tard [fr]
 • การออกเสียง : plaisir
  plaisir [fr]
 • การออกเสียง : à la semaine prochaine
  à la semaine prochaine [fr]
 • การออกเสียง : avec plaisir
  avec plaisir [fr]
 • การออกเสียง : adieu
  adieu [fr]
 • การออกเสียง : grâce
  grâce [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux Nöel !
  Joyeux Nöel ! [fr]
 • การออกเสียง : bon apres-midi
  bon apres-midi [fr]
 • การออกเสียง : quoi de neuf?
  quoi de neuf? [fr]
 • การออกเสียง : je t´aime
  je t´aime [fr]
 • การออกเสียง : enchante
  enchante [fr]
 • การออกเสียง : avec joie
  avec joie [fr]
 • การออกเสียง : tu es très belle
  tu es très belle [fr]
 • การออกเสียง : l’an prochain
  l’an prochain [fr]
 • การออกเสียง : bienvenu
  bienvenu [fr]
 • การออกเสียง : Merci, j'aimerais cela.
  Merci, j'aimerais cela. [fr]
 • การออกเสียง : réveillon de Noël
  réveillon de Noël [fr]
 • การออกเสียง : Que se passe-t-il ?
  Que se passe-t-il ? [fr]
 • การออกเสียง : je te vois demain
  je te vois demain [fr]
 • การออกเสียง : bonne fête
  bonne fête [fr]
 • การออกเสียง : Cher ami
  Cher ami [fr]
 • การออกเสียง : grand merci
  grand merci [fr]
 • การออกเสียง : mon plaisir
  mon plaisir [fr]
 • การออกเสียง : Tchin-tchin
  Tchin-tchin [fr]
 • การออกเสียง : je m'excuse
  je m'excuse [fr]
 • การออกเสียง : Salut monsieur
  Salut monsieur [fr]
 • การออกเสียง : mille mercis
  mille mercis [fr]
 • การออกเสียง : a la prochaine
  a la prochaine [fr]
 • การออกเสียง : adieux
  adieux [fr]