หมวดหมู่:

Greek Letters

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGreek Letters

 • การออกเสียง : epsilon epsilon [en]
 • การออกเสียง : ni ni [da]
 • การออกเสียง : pi pi [en]
 • การออกเสียง : omega omega [en]
 • การออกเสียง : teta teta [cs]
 • การออกเสียง : lambda lambda [en]
 • การออกเสียง : eta eta [eo]
 • การออกเสียง : ny ny [hu]
 • การออกเสียง : xi xi [pt]
 • การออกเสียง : ro ro [kw]
 • การออกเสียง : iota iota [en]
 • การออกเสียง : fi fi [pt]
 • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
 • การออกเสียง : labda labda [hu]
 • การออกเสียง : δέλτα δέλτα [el]
 • การออกเสียง : omikron omikron [de]
 • การออกเสียง : λάμδα λάμδα [el]
 • การออกเสียง : psi (lettera greca) psi (lettera greca) [it]
 • การออกเสียง : έψιλον έψιλον [el]
 • การออกเสียง : ζήτα ζήτα [el]
 • การออกเสียง : βήτα βήτα [el]
 • การออกเสียง : χι χι [el]
 • การออกเสียง : ωμέγα ωμέγα [el]
 • การออกเสียง : ταυ ταυ [el]
 • การออกเสียง : όμικρον όμικρον [el]
 • การออกเสียง : ξι ξι [el]
 • การออกเสียง : φι φι [el]
 • การออกเสียง : ύψιλον ύψιλον [el]
 • การออกเสียง : csi csi [ca]
 • การออกเสียง : θήτα θήτα [el]
 • การออกเสียง : πι πι [el]
 • การออกเสียง : άλφα άλφα [el]
 • การออกเสียง : σίγμα σίγμα [el]
 • การออกเสียง : γάμα γάμα [el]
 • การออกเสียง : zéta zéta [cs]
 • การออกเสียง : κάππα κάππα [grc]
 • การออกเสียง : ήτα ήτα [el]
 • การออกเสียง : ψι ψι [el]
 • การออกเสียง : γιώτα γιώτα [el]
 • การออกเสียง : ρο ρο [el]