หมวดหมู่:

greek alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgreek alphabet

 • การออกเสียง : chi chi [en]
 • การออกเสียง : nu nu [sv]
 • การออกเสียง : ni ni [da]
 • การออกเสียง : pi pi [en]
 • การออกเสียง : alpha alpha [en]
 • การออกเสียง : teta teta [cs]
 • การออกเสียง : mu mu [hr]
 • การออกเสียง : zeta zeta [en]
 • การออกเสียง : ro ro [kw]
 • การออกเสียง : Ψ Ψ [el]
 • การออกเสียง : omicron omicron [en]
 • การออกเสียง : fi fi [pt]
 • การออกเสียง : rho rho [it]
 • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
 • การออกเสียง : labda labda [hu]
 • การออกเสียง : digamma digamma [grc]
 • การออกเสียง : Ελληνικό αλφάβητο Ελληνικό αλφάβητο [el]
 • การออกเสียง : csi csi [ca]
 • การออกเสียง : myy myy [fi]
 • การออกเสียง : Qoppa Qoppa [grc]
 • การออกเสียง : nyy nyy [fi]