หมวดหมู่:

greek alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgreek alphabet

 • การออกเสียง : chi chi [en]
 • การออกเสียง : nu nu [sv]
 • การออกเสียง : ni ni [da]
 • การออกเสียง : pi pi [en]
 • การออกเสียง : π π [da]
 • การออกเสียง : alpha alpha [en]
 • การออกเสียง : μ μ [de]
 • การออกเสียง : teta teta [cs]
 • การออกเสียง : mu mu [sv]
 • การออกเสียง : zeta zeta [en]
 • การออกเสียง : ro ro [kw]
 • การออกเสียง : Ψ Ψ [el]
 • การออกเสียง : omicron omicron [en]
 • การออกเสียง : Ρ Ρ [el]
 • การออกเสียง : fi fi [pt]
 • การออกเสียง : Χ Χ [el]
 • การออกเสียง : rho rho [it]
 • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
 • การออกเสียง : labda labda [hu]
 • การออกเสียง : Γ Γ [el]
 • การออกเสียง : α α [el]
 • การออกเสียง : Ω Ω [el]
 • การออกเสียง : Λ Λ [el]
 • การออกเสียง : digamma digamma [grc]
 • การออกเสียง : Δ Δ [el]
 • การออกเสียง : η η [el]
 • การออกเสียง : Ε Ε [el]
 • การออกเสียง : φ φ [de]
 • การออกเสียง : Θ Θ [el]
 • การออกเสียง : Ζ Ζ [el]
 • การออกเสียง : Κ Κ [el]
 • การออกเสียง : csi csi [ca]
 • การออกเสียง : Ι Ι [el]
 • การออกเสียง : Β Β [el]
 • การออกเสียง : Υ Υ [el]
 • การออกเสียง : ο ο [el]
 • การออกเสียง : myy myy [fi]
 • การออกเสียง : Ν Ν [el]
 • การออกเสียง : Τ Τ [el]
 • การออกเสียง : ς ς [grc]
 • การออกเสียง : γάμα γάμα [el]
 • การออกเสียง : Ξ Ξ [el]
 • การออกเสียง : Qoppa Qoppa [grc]
 • การออกเสียง : Σ Σ [hak]
 • การออกเสียง : γιώτα γιώτα [el]
 • การออกเสียง : nyy nyy [fi]
 • การออกเสียง : ρο ρο [el]