หมวดหมู่:

grass blade

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrass blade

  • การออกเสียง : źdźbło źdźbło [pl]