หมวดหมู่:

grass blade

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrass blade

  • การออกเสียง : źdźbło
    źdźbło [pl]