หมวดหมู่:

gramática

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgramática

 • การออกเสียง : 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • การออกเสียง : 5 - cinco 5 - cinco [pt]
 • การออกเสียง : á beira á beira [gl]
 • การออกเสียง : á beira de á beira de [gl]
 • การออกเสียง : a causa de a causa de [es]
 • การออกเสียง : a dereitas a dereitas [gl]
 • การออกเสียง : a deshora a deshora [gl]
 • การออกเสียง : a destempo a destempo [gl]
 • การออกเสียง : a diario a diario [gl]
 • การออกเสียง : a diferenza de a diferenza de [gl]
 • การออกเสียง : a feito a feito [gl]
 • การออกเสียง : á fin á fin [gl]
 • การออกเสียง : a forza de a forza de [gl]
 • การออกเสียง : a menos que a menos que [es]
 • การออกเสียง : a pesar de a pesar de [es]
 • การออกเสียง : a pouco que a pouco que [gl]
 • การออกเสียง : a prol de a prol de [gl]
 • การออกเสียง : a propósito a propósito [es]
 • การออกเสียง : a tempo a tempo [it]
 • การออกเสียง : a través de a través de [es]
 • การออกเสียง : abaixo abaixo [pt]
 • การออกเสียง : abofé abofé [pt]
 • การออกเสียง : abonda abonda [ast]
 • การออกเสียง : abondas abondas [gl]
 • การออกเสียง : abondo abondo [ast]
 • การออกเสียง : abondos abondos [ast]
 • การออกเสียง : acá acá [es]
 • การออกเสียง : acaso acaso [es]
 • การออกเสียง : acerca de acerca de [es]
 • การออกเสียง : acolá acolá [pt]
 • การออกเสียง : acotío acotío [gl]
 • การออกเสียง : ademais de ademais de [gl]
 • การออกเสียง : adessivo adessivo [pt]
 • การออกเสียง : adrede adrede [pt]
 • การออกเสียง : aga aga [cs]
 • การออกเสียง : agás agás [gl]
 • การออกเสียง : agás que agás que [gl]
 • การออกเสียง : agás se agás se [gl]
 • การออกเสียง : agora ben agora ben [gl]
 • การออกเสียง : aí [lkt]
 • การออกเสียง : aínda aínda [gl]
 • การออกเสียง : alá alá [pt]
 • การออกเสียง : alativo alativo [pt]
 • การออกเสียง : alén de alén de [gl]
 • การออกเสียง : algo algo [es]
 • การออกเสียง : alguén alguén [gl]
 • การออกเสียง : algún algún [gl]
 • การออกเสียง : algúns algúns [gl]
 • การออกเสียง : algures algures [pt]
 • การออกเสียง : alí alí [gl]
 • การออกเสียง : aló aló [pt]
 • การออกเสียง : Altísimo Altísimo [es]
 • การออกเสียง : amabilísimo amabilísimo [es]
 • การออกเสียง : amais de amais de [gl]
 • การออกเสียง : ambas ambas [pt]
 • การออกเสียง : ambos ambos [es]
 • การออกเสียง : amodo amodo [ast]
 • การออกเสียง : antano antano [gl]
 • การออกเสียง : antes antes [es]
 • การออกเสียง : antes de antes de [es]
 • การออกเสียง : antes de antonte antes de antonte [gl]
 • การออกเสียง : antes de que antes de que [gl]
 • การออกเสียง : antes que antes que [gl]
 • การออกเสียง : antiquísimo antiquísimo [es]
 • การออกเสียง : antonte antonte [gl]
 • การออกเสียง : ao ao [pt]
 • การออกเสียง : apenas apenas [es]
 • การออกเสียง : apesar de que apesar de que [gl]
 • การออกเสียง : após após [hu]
 • การออกเสียง : aquel aquel [es]
 • การออกเสียง : aquela aquela [pt]
 • การออกเสียง : aquelas aquelas [pt]
 • การออกเสียง : aqueles aqueles [pt]
 • การออกเสียง : aqueloutra aqueloutra [gl]
 • การออกเสียง : aqueloutras aqueloutras [gl]
 • การออกเสียง : aqueloutro aqueloutro [gl]
 • การออกเสียง : aqueloutros aqueloutros [gl]
 • การออกเสียง : aquén aquén [gl]
 • การออกเสียง : aquén de aquén de [gl]
 • การออกเสียง : aquí aquí [es]
 • การออกเสียง : aquilo aquilo [pt]
 • การออกเสียง : arredor arredor [gl]
 • การออกเสียง : arredor de arredor de [gl]
 • การออกเสียง : arreo arreo [es]
 • การออกเสียง : arriba arriba [es]
 • การออกเสียง : arriba de arriba de [gl]
 • การออกเสียง : as demais as demais [gl]
 • การออกเสียง : as máis as máis [gl]
 • การออกเสียง : ás présas ás présas [gl]
 • การออกเสียง : ás toas ás toas [gl]
 • การออกเสียง : ás veces ás veces [gl]
 • การออกเสียง : asemade asemade [gl]
 • การออกเสียง : así así [es]
 • การออกเสียง : así como así como [es]
 • การออกเสียง : así e todo así e todo [gl]
 • การออกเสียง : así mesmo así mesmo [gl]
 • การออกเสียง : así pois así pois [gl]
 • การออกเสียง : así que así que [gl]
 • การออกเสียง : até que até que [gl]
 • การออกเสียง : atrás atrás [es]