หมวดหมู่:

gramàtica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgramàtica

 • การออกเสียง : berrar berrar [pt]
 • การออกเสียง : vocablos vocablos [es]
 • การออกเสียง : subjuntiu subjuntiu [ca]
 • การออกเสียง : gerundi gerundi [ca]
 • การออกเสียง : conjugacions conjugacions [ca]
 • การออกเสียง : flexió de l'adjectiu flexió de l'adjectiu [ca]
 • การออกเสียง : pronoms pronoms [ca]
 • การออกเสียง : davant de substantiu davant de substantiu [ca]
 • การออกเสียง : els interrogatius els interrogatius [ca]
 • การออกเสียง : els indefinits els indefinits [ca]
 • การออกเสียง : els quantitatius els quantitatius [ca]
 • การออกเสียง : els possessius els possessius [ca]
 • การออกเสียง : posseïdor posseïdor [ca]