หมวดหมู่:

gramàtica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgramàtica

 • การออกเสียงคำว่า espertar espertar [gl]
 • การออกเสียงคำว่า vocablos vocablos [es]
 • การออกเสียงคำว่า subjuntiu subjuntiu [ca]
 • การออกเสียงคำว่า gerundi gerundi [ca]
 • การออกเสียงคำว่า conjugacions conjugacions [ca]
 • การออกเสียงคำว่า flexió de l'adjectiu flexió de l'adjectiu [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pronoms pronoms [ca]
 • การออกเสียงคำว่า davant de substantiu davant de substantiu [ca]
 • การออกเสียงคำว่า els interrogatius els interrogatius [ca]
 • การออกเสียงคำว่า els indefinits els indefinits [ca]
 • การออกเสียงคำว่า els quantitatius els quantitatius [ca]
 • การออกเสียงคำว่า els possessius els possessius [ca]
 • การออกเสียงคำว่า posseïdor posseïdor [ca]