หมวดหมู่:

gramàtica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgramàtica

 • การออกเสียง : ser ser [es]
 • การออกเสียง : estar estar [es]
 • การออกเสียง : querer querer [es]
 • การออกเสียง : escribir escribir [es]
 • การออกเสียง : vivir vivir [es]
 • การออกเสียง : poder poder [es]
 • การออกเสียง : subir subir [fr]
 • การออกเสียง : partir partir [fr]
 • การออกเสียง : seguir seguir [es]
 • การออกเสียง : pedir pedir [es]
 • การออกเสียง : sentir sentir [fr]
 • การออกเสียง : servir servir [fr]
 • การออกเสียง : chocar chocar [es]
 • การออกเสียง : abrir abrir [es]
 • การออกเสียง : discernir discernir [es]
 • การออกเสียง : mentir mentir [fr]
 • การออกเสียง : Haber Haber [es]
 • การออกเสียง : pegar pegar [es]
 • การออกเสียง : aparecer aparecer [es]
 • การออกเสียง : traer traer [es]
 • การออกเสียง : acordar acordar [es]
 • การออกเสียง : agradecer agradecer [es]
 • การออกเสียง : repetir repetir [es]
 • การออกเสียง : divertir divertir [es]
 • การออกเสียง : dividir dividir [es]
 • การออกเสียง : acudir acudir [es]
 • การออกเสียง : colgar colgar [es]
 • การออกเสียง : teu teu [pt]
 • การออกเสียง : valer valer [es]
 • การออกเสียง : deber deber [es]
 • การออกเสียง : bater bater [pt]
 • การออกเสียง : fundir fundir [es]
 • การออกเสียง : arder arder [es]
 • การออกเสียง : esquecer esquecer [pt]
 • การออกเสียง : pecar pecar [pt]
 • การออกเสียง : adormecer adormecer [pt]
 • การออกเสียง : competir competir [es]
 • การออกเสียง : saír saír [gl]
 • การออกเสียง : pulir pulir [es]
 • การออกเสียง : sumir sumir [es]
 • การออกเสียง : medir medir [es]
 • การออกเสียง : votar votar [pt]
 • การออกเสียง : preferir preferir [es]
 • การออกเสียง : referir referir [es]
 • การออกเสียง : muxir muxir [gl]
 • การออกเสียง : incidir incidir [pt]
 • การออกเสียง : urdir urdir [es]
 • การออกเสียง : inferir inferir [es]
 • การออกเสียง : adherir adherir [es]
 • การออกเสียง : lucir lucir [es]
 • การออกเสียง : transgredir transgredir [es]
 • การออกเสียง : concernir concernir [es]
 • การออกเสียง : ferir ferir [pt]
 • การออกเสียง : xogar xogar [gl]
 • การออกเสียง : cubrir cubrir [es]
 • การออกเสียง : cumprir cumprir [pt]
 • การออกเสียง : pór pór [gl]
 • การออกเสียง : pronoms pronoms [ca]
 • การออกเสียง : conferir conferir [pt]
 • การออกเสียง : sufrir sufrir [es]
 • การออกเสียง : varrer varrer [pt]
 • การออกเสียง : els interrogatius els interrogatius [ca]
 • การออกเสียง : pruír pruír [gl]
 • การออกเสียง : transferir transferir [es]
 • การออกเสียง : durmir: bulir durmir: bulir [gl]
 • การออกเสียง : berrar berrar [pt]
 • การออกเสียง : mulir mulir [gl]
 • การออกเสียง : deslucir deslucir [es]
 • การออกเสียง : proferir proferir [es]
 • การออกเสียง : crer crer [pt]
 • การออกเสียง : aboiar aboiar [pt]
 • การออกเสียง : subjuntiu subjuntiu [ca]
 • การออกเสียง : podrecer podrecer [gl]
 • การออกเสียง : dicir dicir [ast]
 • การออกเสียง : conjugacions conjugacions [ca]
 • การออกเสียง : els indefinits els indefinits [ca]
 • การออกเสียง : poñer poñer [gl]
 • การออกเสียง : despir despir [pt]
 • การออกเสียง : rebulir rebulir [gl]
 • การออกเสียง : espir espir [gl]
 • การออกเสียง : ruxir ruxir [gl]
 • การออกเสียง : els quantitatius els quantitatius [ca]
 • การออกเสียง : els possessius els possessius [ca]
 • การออกเสียง : engulir engulir [gl]
 • การออกเสียง : recubrir recubrir [es]
 • การออกเสียง : entrelucir entrelucir [gl]
 • การออกเสียง : davant de substantiu davant de substantiu [ca]
 • การออกเสียง : dixerir dixerir [gl]
 • การออกเสียง : diferir diferir [es]
 • การออกเสียง : pracer pracer [gl]
 • การออกเสียง : encubrir encubrir [es]
 • การออกเสียง : encima de encima de [es]
 • การออกเสียง : xurdir xurdir [gl]
 • การออกเสียง : posseïdor posseïdor [ca]
 • การออกเสียง : relucir relucir [es]
 • การออกเสียง : apezar apezar [gl]
 • การออกเสียง : inxerir inxerir [gl]
 • การออกเสียง : forsetningar forsetningar [is]
 • การออกเสียง : tusir tusir [gl]
 • การออกเสียง : subterfuxir subterfuxir [gl]