หมวดหมู่:

graansoort

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgraansoort

  • การออกเสียง : quinoa quinoa [en]
  • การออกเสียง : graansoort graansoort [nl]
  • การออกเสียง : gierst gierst [nl]