หมวดหมู่:

graśiias graśiìas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgraśiias graśiìas

  • การออกเสียง : gracias gracias [es]