หมวดหมู่:

grécia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrécia

  • การออกเสียง : pederastia pederastia [it]
  • การออกเสียง : trirreme trirreme [pt]
  • การออกเสียง : épica épica [pt]
  • การออกเสียง : Alimo Alimo [it]