หมวดหมู่:

good morning (reply)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgood morning (reply)