หมวดหมู่:

good health!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgood health!

  • การออกเสียง : Yec'hed mat ! Yec'hed mat ! [br]
  • การออกเสียง : Biba! Biba! [ch]
  • การออกเสียง : tos! tos! [ind]
  • บันทึกการออกเสียง : Kasuutta! Kasuutta! [kl] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Okole Maluna! Okole Maluna! [haw] รอการออกเสียง