• การออกเสียงคำว่า коза коза [ru]
 • การออกเสียงคำว่า cjavre cjavre [fur]
 • การออกเสียงคำว่า 山羊 山羊 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า geit geit [nl]
 • การออกเสียงคำว่า con dê con dê [vi]
 • การออกเสียงคำว่า Rogi Rogi [pl]
 • การออกเสียงคำว่า capra capra [it]
 • การออกเสียงคำว่า ahuntz ahuntz [eu]
 • การออกเสียงคำว่า craba craba [an]
 • การออกเสียงคำว่า miri miri [ngh]
 • การออกเสียงคำว่า ri ri [fr]
 • การออกเสียงคำว่า بزن بزن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า muri muri [ngh]
 • การออกเสียงคำว่า crapa crapa [lmo]
 • การออกเสียงคำว่า podi podi [ro]
 • การออกเสียงคำว่า hondo hondo [es]
 • การออกเสียงคำว่า kabritu kabritu [pap]
 • การออกเสียงคำว่า birria birria [es]
 • การออกเสียงคำว่า γίδα γίδα [el]
 • การออกเสียงคำว่า bize bize [tr]
 • การออกเสียงคำว่า Geess Geess [lb]
 • การออกเสียงคำว่า kambing kambing [tl]
 • การออกเสียงคำว่า κατσικίσιος κατσικίσιος [el]
 • การออกเสียงคำว่า ছাগল ছাগল [bn]
 • การออกเสียงคำว่า ciga ciga [szl]
 • การออกเสียงคำว่า عَنْزَة عَنْزَة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า แพะ แพะ [th]
 • การออกเสียงคำว่า osy osy [mg]
 • การออกเสียงคำว่า capro capro [pt]
 • การออกเสียงคำว่า сэрх сэрх [mn]