หมวดหมู่:

given name (feminine)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgiven name (feminine)

 • การออกเสียง : Marika Marika [fi]
 • การออกเสียง : Emese Emese [hu]
 • การออกเสียง : Ceinwen Ceinwen [cy]
 • การออกเสียง : trang trang [vi]
 • การออกเสียง : Minh Minh [vi]
 • การออกเสียง : Dilys Dilys [cy]
 • การออกเสียง : pelin pelin [ro]
 • การออกเสียง : nesi nesi [sw]
 • การออกเสียง : இம்சை இம்சை [ta]
 • การออกเสียง : Alacoque Alacoque [fr]
 • การออกเสียง : Heledd Heledd [cy]
 • การออกเสียง : murielle murielle [fr]
 • การออกเสียง : Tirion Tirion [cy]
 • การออกเสียง : Hiranur Hiranur [tr]
 • การออกเสียง : Seirian Seirian [cy]
 • การออกเสียง : Natalka Natalka [pl]
 • การออกเสียง : Mylaine Mylaine [sv]
 • การออกเสียง : Meinwen Meinwen [cy]
 • การออกเสียง : Synneva Synneva [no]
 • การออกเสียง : Rhonwen Rhonwen [cy]
 • การออกเสียง : Owena Owena [cy]
 • การออกเสียง : Maertge Maertge [nl]
 • การออกเสียง : Alwen Alwen [cy]
 • การออกเสียง : Inajara Inajara [pt]
 • การออกเสียง : Lotten Lotten [sv]
 • การออกเสียง : Adaobi Adaobi [ig]
 • การออกเสียง : Kallixtusz Kallixtusz [hu]
 • บันทึกการออกเสียง : Srinidhi Srinidhi [hi] รอการออกเสียง