หมวดหมู่:

gimnastyka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgimnastyka

 • การออกเสียง : przysiad przysiad [pl]
 • การออกเสียง : rytmiczna rytmiczna [pl]
 • การออกเสียง : spartakiada spartakiada [pl]
 • การออกเสียง : przewrót przewrót [pl]
 • การออกเสียง : przysiady przysiady [pl]
 • การออกเสียง : stójka stójka [pl]
 • การออกเสียง : coranna coranna [pl]
 • การออกเสียง : rozruszać się rozruszać się [pl]
 • การออกเสียง : przewrotka przewrotka [pl]
 • การออกเสียง : gimnastyczna gimnastyczna [pl]
 • การออกเสียง : koszulka gimnastyczna koszulka gimnastyczna [pl]