หมวดหมู่:

Germanism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGermanism

 • การออกเสียง : 이데올로기 이데올로기 [ko]
 • การออกเสียง : 아르바이트 아르바이트 [ko]
 • การออกเสียง : aber aber [de]
 • การออกเสียง : sztorm sztorm [pl]
 • การออกเสียง : cajk cajk [cs]
 • การออกเสียง : šalter šalter [hr]
 • การออกเสียง : majstor majstor [hr]
 • การออกเสียง : durch durch [de]
 • การออกเสียง : lump lump [en]
 • การออกเสียง : lazúr lazúr [hu]
 • การออกเสียง : lakk lakk [et]
 • การออกเสียง : sintér sintér [hu]
 • การออกเสียง : миттельшпиль миттельшпиль [tt]
 • การออกเสียง : Schnorchel Schnorchel [de]
 • การออกเสียง : 샬레 샬레 [ko]
 • การออกเสียง : 프롤레타리아트 프롤레타리아트 [ko]
 • การออกเสียง : 리파아제 리파아제 [ko]
 • การออกเสียง : 할로겐 할로겐 [ko]
 • การออกเสียง : 리파제 리파제 [ko]
 • การออกเสียง : 글리코겐 글리코겐 [ko]
 • การออกเสียง : 아밀라아제 아밀라아제 [ko]
 • การออกเสียง : 메탄 메탄 [ko]
 • การออกเสียง : 아밀라제 아밀라제 [ko]
 • การออกเสียง : 프레파라트 프레파라트 [ko]
 • การออกเสียง : 프롤레타리아 프롤레타리아 [ko]
 • การออกเสียง : 룸펜 룸펜 [ko]
 • การออกเสียง : 가제 가제 [ko]
 • การออกเสียง : 글로켄슈필 글로켄슈필 [ko]
 • การออกเสียง : 슈톨렌 슈톨렌 [ko]
 • การออกเสียง : 자일 자일 [ko]
 • การออกเสียง : 호프 호프 [ko]
 • การออกเสียง : 깁스 깁스 [ko]
 • การออกเสียง : 노이로제 노이로제 [ko]
 • การออกเสียง : 라이트모티브 라이트모티브 [ko]
 • การออกเสียง : 아이젠 아이젠 [ko]
 • การออกเสียง : 비박 비박 [ko]
 • การออกเสียง : drôt drôt [sk]
 • การออกเสียง : schuble schuble [sk]
 • การออกเสียง : plech plech [sk]
 • การออกเสียง : virhank virhank [sk]
 • การออกเสียง : schroubovák schroubovák [sk]
 • การออกเสียง : вольфрам вольфрам [ru]
 • การออกเสียง : гнейс гнейс [ru]
 • การออกเสียง : шланг шланг [ru]
 • การออกเสียง : поташ поташ [tt]
 • การออกเสียง : висмут висмут [ru]
 • การออกเสียง : штепсель штепсель [ru]
 • การออกเสียง : штольня штольня [ru]
 • การออกเสียง : шайба шайба [ru]
 • การออกเสียง : штрихкод штрихкод [ru]
 • การออกเสียง : бутерброд бутерброд [ru]
 • การออกเสียง : шпагат шпагат [tt]
 • การออกเสียง : шрам шрам [ru]
 • การออกเสียง : цугцванг цугцванг [tt]
 • การออกเสียง : гроссмейстер гроссмейстер [ru]
 • การออกเสียง : эндшпиль эндшпиль [ru]
 • การออกเสียง : цейтнот цейтнот [ru]
 • การออกเสียง : cartof cartof [ro]
 • การออกเสียง : şpraiţ şpraiţ [ro]
 • การออกเสียง : şpighel şpighel [ro]
 • การออกเสียง : şuncă şuncă [ro]
 • การออกเสียง : chiflă chiflă [ro]
 • การออกเสียง : şmirghel şmirghel [ro]
 • การออกเสียง : şpis şpis [ro]
 • การออกเสียง : şpiţ şpiţ [ro]
 • การออกเสียง : hingher hingher [ro]
 • การออกเสียง : şplint şplint [ro]
 • การออกเสียง : bere bere [it]
 • การออกเสียง : şanţ şanţ [ro]
 • การออกเสียง : şnur şnur [ro]
 • การออกเสียง : şplit şplit [ro]
 • การออกเสียง : şpor şpor [ro]
 • การออกเสียง : şubler şubler [ro]
 • การออกเสียง : bormaşină bormaşină [ro]
 • การออกเสียง : şurub şurub [ro]
 • การออกเสียง : ştecher ştecher [ro]
 • การออกเสียง : klajster klajster [pl]
 • การออกเสียง : rausz rausz [pl]
 • การออกเสียง : bruderszaft bruderszaft [pl]
 • การออกเสียง : wihajster wihajster [pl]
 • การออกเสียง : śruba śruba [pl]
 • การออกเสียง : fajrant fajrant [pl]
 • การออกเสียง : szlafmyca szlafmyca [pl]
 • การออกเสียง : szlafrok szlafrok [pl]
 • การออกเสียง : burmistrz burmistrz [pl]
 • การออกเสียง : kajuta kajuta [sv]
 • การออกเสียง : Vorspiel Vorspiel [de]
 • การออกเสียง : nachspiel nachspiel [no]
 • การออกเสียง : štangle štangle [cs]
 • การออกเสียง : poutzer poutzer [fr]
 • การออกเสียง : Alleingang Alleingang [de]
 • การออกเสียง : Schwalbe Schwalbe [de]
 • การออกเสียง : Gulaschbaron Gulaschbaron [de]
 • การออกเสียง : Wallraffa Wallraffa [sv]
 • การออกเสียง : виц виц [sr]
 • การออกเสียง : 알레르기 알레르기 [ko]
 • การออกเสียง : 메스실린더 메스실린더 [ko]
 • การออกเสียง : 코펠 코펠 [ko]
 • การออกเสียง : 히스테리 히스테리 [ko]
 • การออกเสียง : 테마 테마 [ko]