หมวดหมู่:

germanische Mythologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgermanische Mythologie

 • การออกเสียง : dag dag [da]
 • การออกเสียง : Eir Eir [is]
 • การออกเสียง : hel hel [nl]
 • การออกเสียง : Sleipnir Sleipnir [is]
 • การออกเสียง : Sigyn Sigyn [is]
 • การออกเสียง : Ginnungagap Ginnungagap [is]
 • การออกเสียง : Bifröst Bifröst [is]
 • การออกเสียง : Niflheim Niflheim [is]
 • การออกเสียง : syn syn [pl]
 • การออกเสียง : Laufey Laufey [is]
 • การออกเสียง : nótt nótt [is]
 • การออกเสียง : Völuspá Völuspá [is]
 • การออกเสียง : dagur dagur [fo]
 • การออกเสียง : Hvergelmir Hvergelmir [is]
 • การออกเสียง : wane wane [en]
 • การออกเสียง : Gungnir Gungnir [is]
 • การออกเสียง : Sif Sif [af]
 • การออกเสียง : Gleipnir Gleipnir [is]
 • การออกเสียง : surt surt [no]
 • การออกเสียง : wyrd wyrd [en]
 • การออกเสียง : Sindri Sindri [is]
 • การออกเสียง : Bragi Bragi [is]
 • การออกเสียง : Embla Embla [is]
 • การออกเสียง : skuld skuld [af]
 • การออกเสียง : Alfheim Alfheim [sv]
 • การออกเสียง : Dagr Dagr [de]
 • การออกเสียง : hati hati [is]
 • การออกเสียง : Hnoss Hnoss [is]
 • การออกเสียง : Gjallarhorn Gjallarhorn [no]
 • การออกเสียง : Thorin Thorin [en]
 • การออกเสียง : blid blid [da]
 • การออกเสียง : Jötunheim Jötunheim [is]
 • การออกเสียง : Asgard Asgard [en]
 • การออกเสียง : Draupnir Draupnir [is]
 • การออกเสียง : Hringhorni Hringhorni [is]
 • การออกเสียง : forseti forseti [is]
 • การออกเสียง : Duneyr Duneyr [is]
 • การออกเสียง : Skinfaxi Skinfaxi [is]
 • การออกเสียง : wanen wanen [oj]
 • การออกเสียง : mimir mimir [pt]
 • การออกเสียง : helgi helgi [is]
 • การออกเสียง : Glitnir Glitnir [is]
 • การออกเสียง : Himinbjörg Himinbjörg [is]
 • การออกเสียง : brokk brokk [no]
 • การออกเสียง : idun idun [eu]
 • การออกเสียง : Austri Austri [is]
 • การออกเสียง : Skadi Skadi [de]
 • การออกเสียง : iduna iduna [eu]
 • การออกเสียง : skalli skalli [is]
 • การออกเสียง : Grimnir Grimnir [pl]
 • การออกเสียง : Midgard Midgard [en]
 • การออกเสียง : Nidhöggr Nidhöggr [de]
 • การออกเสียง : Njörd Njörd [de]
 • การออกเสียง : Ratatöskr Ratatöskr [de]
 • การออกเสียง : frid frid [sv]
 • การออกเสียง : Fafnir Fafnir [de]
 • การออกเสียง : Mjöllnir Mjöllnir [de]
 • การออกเสียง : Audhumla Audhumla [de]
 • การออกเสียง : kniffen kniffen [nds]
 • การออกเสียง : urd urd [sv]
 • การออกเสียง : Thrymheim Thrymheim [de]
 • การออกเสียง : Bestla Bestla [fr]
 • การออกเสียง : Goin Goin [de]
 • การออกเสียง : Muspell Muspell [de]
 • การออกเสียง : Asın Asın [zza]
 • การออกเสียง : Thjazi Thjazi [de]
 • การออกเสียง : Muspells-Söhne Muspells-Söhne [de]
 • การออกเสียง : Bilskirnir Bilskirnir [de]
 • การออกเสียง : Ratatösk Ratatösk [de]
 • การออกเสียง : Farbauti Farbauti [de]
 • การออกเสียง : Grimnir-Lied Grimnir-Lied [de]
 • การออกเสียง : Narvi Narvi [de]
 • การออกเสียง : Gimle Gimle [de]
 • การออกเสียง : Fimbultyr Fimbultyr [de]
 • การออกเสียง : Gladsheim Gladsheim [de]
 • การออกเสียง : Dwalin Dwalin [de]
 • การออกเสียง : Muspellsheim Muspellsheim [de]
 • การออกเสียง : Walküren Walküren [de]
 • การออกเสียง : Byleist Byleist [de]
 • การออกเสียง : Himmelsrand Himmelsrand [de]
 • การออกเสียง : Alte vom Eisenwald Alte vom Eisenwald [de]
 • การออกเสียง : Höd Höd [de]
 • การออกเสียง : Muspells-Söhnen Muspells-Söhnen [de]
 • การออกเสียง : Nordri Nordri [de]
 • การออกเสียง : Hönir Hönir [de]
 • การออกเสียง : Noatum Noatum [de]
 • การออกเสียง : Augenwimpern Augenwimpern [de]
 • การออกเสียง : Widar Widar [de]
 • การออกเสียง : Riesinnen Riesinnen [de]
 • การออกเสียง : Sudri Sudri [de]
 • การออกเสียง : Breidablick Breidablick [de]
 • การออกเสียง : Bölthorn Bölthorn [de]
 • การออกเสียง : Ziegenböcke Ziegenböcke [de]
 • การออกเสียง : Einherier Einherier [de]
 • การออกเสียง : Himmelsstütze Himmelsstütze [de]
 • การออกเสียง : Naströnd Naströnd [de]
 • การออกเสียง : Träufler Träufler [de]
 • การออกเสียง : vornehmste vornehmste [de]
 • การออกเสียง : wili wili [trv]
 • การออกเสียง : Durathror Durathror [de]