หมวดหมู่:

germanische Mythologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgermanische Mythologie

 • การออกเสียง : dag
  dag [da]
 • การออกเสียง : Eir
  Eir [is]
 • การออกเสียง : hel
  hel [nl]
 • การออกเสียง : Sleipnir
  Sleipnir [is]
 • การออกเสียง : Sigyn
  Sigyn [is]
 • การออกเสียง : Ginnungagap
  Ginnungagap [is]
 • การออกเสียง : Bifröst
  Bifröst [is]
 • การออกเสียง : Niflheim
  Niflheim [is]
 • การออกเสียง : Laufey
  Laufey [is]
 • การออกเสียง : syn
  syn [pl]
 • การออกเสียง : nótt
  nótt [is]
 • การออกเสียง : Völuspá
  Völuspá [is]
 • การออกเสียง : Hvergelmir
  Hvergelmir [is]
 • การออกเสียง : dagur
  dagur [fo]
 • การออกเสียง : Gleipnir
  Gleipnir [is]
 • การออกเสียง : Gungnir
  Gungnir [is]
 • การออกเสียง : wane
  wane [en]
 • การออกเสียง : Sif
  Sif [af]
 • การออกเสียง : wyrd
  wyrd [en]
 • การออกเสียง : surt
  surt [no]
 • การออกเสียง : Sindri
  Sindri [is]
 • การออกเสียง : Bragi
  Bragi [is]
 • การออกเสียง : Dagr
  Dagr [de]
 • การออกเสียง : skuld
  skuld [af]
 • การออกเสียง : Embla
  Embla [is]
 • การออกเสียง : Gjallarhorn
  Gjallarhorn [no]
 • การออกเสียง : Hnoss
  Hnoss [is]
 • การออกเสียง : Alfheim
  Alfheim [sv]
 • การออกเสียง : hati
  hati [is]
 • การออกเสียง : Thorin
  Thorin [en]
 • การออกเสียง : Jötunheim
  Jötunheim [is]
 • การออกเสียง : blid
  blid [da]
 • การออกเสียง : Asgard
  Asgard [en]
 • การออกเสียง : Draupnir
  Draupnir [is]
 • การออกเสียง : Hringhorni
  Hringhorni [is]
 • การออกเสียง : forseti
  forseti [is]
 • การออกเสียง : Duneyr
  Duneyr [is]
 • การออกเสียง : Skinfaxi
  Skinfaxi [is]
 • การออกเสียง : helgi
  helgi [is]
 • การออกเสียง : wanen
  wanen [oj]
 • การออกเสียง : mimir
  mimir [pt]
 • การออกเสียง : Glitnir
  Glitnir [is]
 • การออกเสียง : Himinbjörg
  Himinbjörg [is]
 • การออกเสียง : idun
  idun [eu]
 • การออกเสียง : Skadi
  Skadi [de]
 • การออกเสียง : brokk
  brokk [no]
 • การออกเสียง : Austri
  Austri [is]
 • การออกเสียง : iduna
  iduna [eu]
 • การออกเสียง : skalli
  skalli [is]
 • การออกเสียง : Grimnir
  Grimnir [pl]
 • การออกเสียง : Midgard
  Midgard [en]
 • การออกเสียง : Nidhöggr
  Nidhöggr [de]
 • การออกเสียง : Njörd
  Njörd [de]
 • การออกเสียง : Ratatöskr
  Ratatöskr [de]
 • การออกเสียง : frid
  frid [sv]
 • การออกเสียง : Fafnir
  Fafnir [de]
 • การออกเสียง : Mjöllnir
  Mjöllnir [de]
 • การออกเสียง : Audhumla
  Audhumla [de]
 • การออกเสียง : urd
  urd [sv]
 • การออกเสียง : kniffen
  kniffen [nds]
 • การออกเสียง : Thrymheim
  Thrymheim [de]
 • การออกเสียง : Muspell
  Muspell [de]
 • การออกเสียง : Goin
  Goin [de]
 • การออกเสียง : Bestla
  Bestla [fr]
 • การออกเสียง : Asın
  Asın [zza]
 • การออกเสียง : Thjazi
  Thjazi [de]
 • การออกเสียง : Bilskirnir
  Bilskirnir [de]
 • การออกเสียง : Muspells-Söhne
  Muspells-Söhne [de]
 • การออกเสียง : Grimnir-Lied
  Grimnir-Lied [de]
 • การออกเสียง : Ratatösk
  Ratatösk [de]
 • การออกเสียง : Farbauti
  Farbauti [de]
 • การออกเสียง : Narvi
  Narvi [de]
 • การออกเสียง : Gimle
  Gimle [de]
 • การออกเสียง : Dwalin
  Dwalin [de]
 • การออกเสียง : Fimbultyr
  Fimbultyr [de]
 • การออกเสียง : Gladsheim
  Gladsheim [de]
 • การออกเสียง : Muspellsheim
  Muspellsheim [de]
 • การออกเสียง : Walküren
  Walküren [de]
 • การออกเสียง : Höd
  Höd [de]
 • การออกเสียง : Himmelsrand
  Himmelsrand [de]
 • การออกเสียง : Byleist
  Byleist [de]
 • การออกเสียง : Alte vom Eisenwald
  Alte vom Eisenwald [de]
 • การออกเสียง : Muspells-Söhnen
  Muspells-Söhnen [de]
 • การออกเสียง : Noatum
  Noatum [de]
 • การออกเสียง : Nordri
  Nordri [de]
 • การออกเสียง : Hönir
  Hönir [de]
 • การออกเสียง : Widar
  Widar [de]
 • การออกเสียง : Augenwimpern
  Augenwimpern [de]
 • การออกเสียง : Riesinnen
  Riesinnen [de]
 • การออกเสียง : Sudri
  Sudri [de]
 • การออกเสียง : Breidablick
  Breidablick [de]
 • การออกเสียง : Bölthorn
  Bölthorn [de]
 • การออกเสียง : Einherier
  Einherier [de]
 • การออกเสียง : Naströnd
  Naströnd [de]
 • การออกเสียง : Ziegenböcke
  Ziegenböcke [de]
 • การออกเสียง : Himmelsstütze
  Himmelsstütze [de]
 • การออกเสียง : Träufler
  Träufler [de]
 • การออกเสียง : Walvater
  Walvater [de]
 • การออกเสียง : wili
  wili [trv]
 • การออกเสียง : Durathror
  Durathror [de]