หมวดหมู่:

German loanwords (uk)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGerman loanwords (uk)

 • การออกเสียง : рюкзак рюкзак [ru]
 • การออกเสียง : ґанок ґанок [uk]
 • การออกเสียง : бутерброд бутерброд [ru]
 • การออกเสียง : цвях цвях [uk]
 • การออกเสียง : гроші гроші [uk]
 • การออกเสียง : бюстгальтер бюстгальтер [ru]
 • การออกเสียง : смалець смалець [uk]
 • การออกเสียง : пакет пакет [ru]
 • การออกเสียง : герб герб [be]
 • การออกเสียง : крах крах [uk]
 • การออกเสียง : штемпель штемпель [uk]
 • การออกเสียง : кайзер кайзер [ru]
 • การออกเสียง : бункер бункер [ru]
 • การออกเสียง : флюгер флюгер [ru]
 • การออกเสียง : Рада Рада [ru]
 • การออกเสียง : папка папка [ru]
 • การออกเสียง : рота рота [uk]
 • การออกเสียง : шлагбаум шлагбаум [ru]
 • การออกเสียง : мито мито [uk]
 • การออกเสียง : штепсель штепсель [ru]
 • การออกเสียง : ґніт ґніт [uk]
 • การออกเสียง : барліг барліг [uk]
 • การออกเสียง : брандмейстер брандмейстер [uk]
 • การออกเสียง : кнопка кнопка [ru]
 • การออกเสียง : хвиля хвиля [uk]
 • การออกเสียง : ширма ширма [ru]
 • การออกเสียง : гантель гантель [ru]
 • การออกเสียง : стельмах стельмах [uk]
 • การออกเสียง : шлягер шлягер [ru]
 • การออกเสียง : крона крона [ru]
 • การออกเสียง : сталь сталь [uk]
 • การออกเสียง : байда байда [uk]
 • การออกเสียง : куля куля [be]
 • การออกเสียง : рахунок рахунок [uk]
 • การออกเสียง : шкода шкода [ru]
 • การออกเสียง : страус страус [ru]
 • การออกเสียง : гастарбайтер гастарбайтер [ru]
 • การออกเสียง : гак гак [ru]
 • การออกเสียง : ратуша ратуша [ru]
 • การออกเสียง : креслити креслити [uk]
 • การออกเสียง : барвінок барвінок [uk]
 • การออกเสียง : Вага Вага [ru]
 • การออกเสียง : штурм штурм [ru]
 • การออกเสียง : бляха бляха [uk]
 • การออกเสียง : вальдшнеп вальдшнеп [ru]
 • การออกเสียง : штуцер штуцер [uk]
 • การออกเสียง : дякувати дякувати [uk]
 • การออกเสียง : шпилька шпилька [ru]
 • การออกเสียง : боцман боцман [ru]
 • การออกเสียง : тесляр тесляр [uk]
 • การออกเสียง : дах дах [uk]
 • การออกเสียง : гетьман гетьман [uk]
 • การออกเสียง : гастроль гастроль [ru]
 • การออกเสียง : вовна вовна [uk]
 • การออกเสียง : штрих штрих [ru]
 • การออกเสียง : штурман штурман [ru]
 • การออกเสียง : мур мур [ru]
 • การออกเสียง : будинок будинок [uk]
 • การออกเสียง : рапс рапс [ru]
 • การออกเสียง : шляхта шляхта [uk]
 • การออกเสียง : нирка нирка [uk]
 • การออกเสียง : барва барва [uk]
 • การออกเสียง : ліхтар ліхтар [be]
 • การออกเสียง : клинок клинок [ru]
 • การออกเสียง : дріт дріт [uk]
 • การออกเสียง : смак смак [uk]
 • การออกเสียง : гендель гендель [uk]
 • การออกเสียง : рама рама [ru]
 • การออกเสียง : перламутр перламутр [ru]
 • การออกเสียง : ганчірка ганчірка [uk]
 • การออกเสียง : ґоґель-моґель ґоґель-моґель [uk]
 • การออกเสียง : майстер майстер [uk]
 • การออกเสียง : шпак шпак [ru]
 • การออกเสียง : коштувати коштувати [uk]
 • การออกเสียง : друк друк [be]
 • การออกเสียง : борг борг [uk]
 • การออกเสียง : ґрунт ґрунт [uk]
 • การออกเสียง : єгер єгер [uk]
 • การออกเสียง : біржа біржа [uk]
 • การออกเสียง : цегла цегла [uk]
 • การออกเสียง : файно файно [rue]
 • การออกเสียง : таріль таріль [uk]
 • การออกเสียง : гартувати гартувати [uk]
 • การออกเสียง : куштувати куштувати [uk]
 • การออกเสียง : панцир панцир [uk]
 • การออกเสียง : пензель пензель [uk]
 • การออกเสียง : гицель гицель [uk]
 • การออกเสียง : паркан паркан [uk]
 • การออกเสียง : келих келих [uk]
 • การออกเสียง : урльоп урльоп [uk]
 • การออกเสียง : цибуля цибуля [uk]
 • การออกเสียง : ґвалт ґвалт [uk]
 • การออกเสียง : ярмарок ярмарок [uk]
 • การออกเสียง : верстат верстат [uk]
 • การออกเสียง : клейнод клейнод [uk]
 • การออกเสียง : ціль ціль [uk]
 • การออกเสียง : рахувати рахувати [uk]
 • การออกเสียง : бургомістр бургомістр [uk]
 • การออกเสียง : рицар рицар [uk]
 • การออกเสียง : льох льох [uk]