หมวดหมู่:

German loanwords (uk)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGerman loanwords (uk)

 • การออกเสียง : рюкзак
  рюкзак [ru]
 • การออกเสียง : ґанок
  ґанок [uk]
 • การออกเสียง : бутерброд
  бутерброд [ru]
 • การออกเสียง : цвях
  цвях [uk]
 • การออกเสียง : гроші
  гроші [uk]
 • การออกเสียง : бюстгальтер
  бюстгальтер [ru]
 • การออกเสียง : смалець
  смалець [uk]
 • การออกเสียง : пакет
  пакет [ru]
 • การออกเสียง : герб
  герб [be]
 • การออกเสียง : штемпель
  штемпель [uk]
 • การออกเสียง : крах
  крах [uk]
 • การออกเสียง : кайзер
  кайзер [ru]
 • การออกเสียง : бункер
  бункер [ru]
 • การออกเสียง : флюгер
  флюгер [ru]
 • การออกเสียง : Рада
  Рада [ru]
 • การออกเสียง : папка
  папка [ru]
 • การออกเสียง : рота
  рота [uk]
 • การออกเสียง : шлагбаум
  шлагбаум [ru]
 • การออกเสียง : мито
  мито [uk]
 • การออกเสียง : штепсель
  штепсель [ru]
 • การออกเสียง : ґніт
  ґніт [uk]
 • การออกเสียง : барліг
  барліг [uk]
 • การออกเสียง : кнопка
  кнопка [ru]
 • การออกเสียง : брандмейстер
  брандмейстер [uk]
 • การออกเสียง : хвиля
  хвиля [uk]
 • การออกเสียง : ширма
  ширма [ru]
 • การออกเสียง : гантель
  гантель [ru]
 • การออกเสียง : сталь
  сталь [uk]
 • การออกเสียง : стельмах
  стельмах [uk]
 • การออกเสียง : крона
  крона [ru]
 • การออกเสียง : шлягер
  шлягер [ru]
 • การออกเสียง : байда
  байда [uk]
 • การออกเสียง : куля
  куля [be]
 • การออกเสียง : рахунок
  рахунок [uk]
 • การออกเสียง : шкода
  шкода [ru]
 • การออกเสียง : страус
  страус [ru]
 • การออกเสียง : гастарбайтер
  гастарбайтер [ru]
 • การออกเสียง : гак
  гак [ru]
 • การออกเสียง : ратуша
  ратуша [ru]
 • การออกเสียง : креслити
  креслити [uk]
 • การออกเสียง : барвінок
  барвінок [uk]
 • การออกเสียง : Вага
  Вага [ru]
 • การออกเสียง : штурм
  штурм [ru]
 • การออกเสียง : бляха
  бляха [uk]
 • การออกเสียง : вальдшнеп
  вальдшнеп [ru]
 • การออกเสียง : дякувати
  дякувати [uk]
 • การออกเสียง : штуцер
  штуцер [uk]
 • การออกเสียง : шпилька
  шпилька [ru]
 • การออกเสียง : боцман
  боцман [ru]
 • การออกเสียง : тесляр
  тесляр [uk]
 • การออกเสียง : дах
  дах [uk]
 • การออกเสียง : гетьман
  гетьман [uk]
 • การออกเสียง : гастроль
  гастроль [ru]
 • การออกเสียง : вовна
  вовна [uk]
 • การออกเสียง : штрих
  штрих [ru]
 • การออกเสียง : штурман
  штурман [ru]
 • การออกเสียง : мур
  мур [ru]
 • การออกเสียง : будинок
  будинок [uk]
 • การออกเสียง : рапс
  рапс [ru]
 • การออกเสียง : нирка
  нирка [uk]
 • การออกเสียง : шляхта
  шляхта [uk]
 • การออกเสียง : барва
  барва [uk]
 • การออกเสียง : ліхтар
  ліхтар [be]
 • การออกเสียง : клинок
  клинок [ru]
 • การออกเสียง : дріт
  дріт [uk]
 • การออกเสียง : рама
  рама [ru]
 • การออกเสียง : смак
  смак [uk]
 • การออกเสียง : гендель
  гендель [uk]
 • การออกเสียง : перламутр
  перламутр [ru]
 • การออกเสียง : ганчірка
  ганчірка [uk]
 • การออกเสียง : ґоґель-моґель
  ґоґель-моґель [uk]
 • การออกเสียง : шпак
  шпак [ru]
 • การออกเสียง : майстер
  майстер [uk]
 • การออกเสียง : коштувати
  коштувати [uk]
 • การออกเสียง : друк
  друк [be]
 • การออกเสียง : борг
  борг [uk]
 • การออกเสียง : ґрунт
  ґрунт [uk]
 • การออกเสียง : єгер
  єгер [uk]
 • การออกเสียง : біржа
  біржа [uk]
 • การออกเสียง : цегла
  цегла [uk]
 • การออกเสียง : файно
  файно [rue]
 • การออกเสียง : таріль
  таріль [uk]
 • การออกเสียง : гартувати
  гартувати [uk]
 • การออกเสียง : куштувати
  куштувати [uk]
 • การออกเสียง : панцир
  панцир [uk]
 • การออกเสียง : пензель
  пензель [uk]
 • การออกเสียง : гицель
  гицель [uk]
 • การออกเสียง : паркан
  паркан [uk]
 • การออกเสียง : цибуля
  цибуля [uk]
 • การออกเสียง : келих
  келих [uk]
 • การออกเสียง : урльоп
  урльоп [uk]
 • การออกเสียง : ґвалт
  ґвалт [uk]
 • การออกเสียง : ярмарок
  ярмарок [uk]
 • การออกเสียง : верстат
  верстат [uk]
 • การออกเสียง : клейнод
  клейнод [uk]
 • การออกเสียง : ціль
  ціль [uk]
 • การออกเสียง : рахувати
  рахувати [uk]
 • การออกเสียง : бургомістр
  бургомістр [uk]
 • การออกเสียง : рицар
  рицар [uk]
 • การออกเสียง : льох
  льох [uk]