• การออกเสียงคำว่า Lëtzebuergesch Lëtzebuergesch [lb]