หมวดหมู่:

german

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgerman

 • การออกเสียง : Karl Horst Hödicke Karl Horst Hödicke [de]
 • การออกเสียง : Załucze Nowe Załucze Nowe [pl]
 • การออกเสียง : Adelmut Adelmut [de]
 • การออกเสียง : Hans Brosamer Hans Brosamer [de]
 • การออกเสียง : Friedbert Friedbert [de]
 • การออกเสียง : Hans Delbrück Hans Delbrück [de]
 • การออกเสียง : Theo Gaudig Theo Gaudig [de]
 • การออกเสียง : Wilfried Stroh Wilfried Stroh [de]
 • การออกเสียง : Solveig Dommartin Solveig Dommartin [fr]
 • การออกเสียง : Gabriel Riesser Gabriel Riesser [de]
 • การออกเสียง : Fritz Feichtinger Fritz Feichtinger [de]
 • การออกเสียง : Käte Hamburger Käte Hamburger [de]
 • การออกเสียง : Adalrich Adalrich [de]
 • การออกเสียง : Ludolf Ludolf [de]
 • การออกเสียง : Alois Kriwan Alois Kriwan [de]
 • การออกเสียง : Lilli Schweiger Lilli Schweiger [de]
 • การออกเสียง : Luitger Luitger [de]
 • การออกเสียง : tyskeren tyskeren [no]
 • การออกเสียง : Igmar Igmar [de]
 • การออกเสียง : Gebhard Gebhard [de]
 • การออกเสียง : Wincor Nixdorf Wincor Nixdorf [de]
 • การออกเสียง : Sarah Hecken Sarah Hecken [de]
 • การออกเสียง : Wiegolf Wiegolf [de]
 • การออกเสียง : Edgar Mrugalla Edgar Mrugalla [de]
 • การออกเสียง : Baugewerksschule Baugewerksschule [de]
 • การออกเสียง : weltabgewandt weltabgewandt [de]
 • การออกเสียง : Eberfried Eberfried [de]
 • การออกเสียง : Johann Heinrich Bisterfeld Johann Heinrich Bisterfeld [de]
 • การออกเสียง : Jana Uher Jana Uher [de]
 • การออกเสียง : Adelgunde Adelgunde [de]
 • การออกเสียง : szwabskie szwabskie [pl]
 • การออกเสียง : Wendelbert Wendelbert [de]
 • การออกเสียง : Lüderitz Lüderitz [de]
 • การออกเสียง : Gebieter Gebieter [de]
 • การออกเสียง : nicker nicker [en]
 • การออกเสียง : Tobias Hülswitt Tobias Hülswitt [de]
 • การออกเสียง : Wendelmar Wendelmar [de]
 • การออกเสียง : Hans-Dietrich Genscher Hans-Dietrich Genscher [de]
 • การออกเสียง : Franz Reuleaux Franz Reuleaux [de]
 • การออกเสียง : Lukas Moser Lukas Moser [de]
 • การออกเสียง : Frikadellen Frikadellen [de]
 • การออกเสียง : urelement urelement [en]
 • การออกเสียง : weltabgekehrt weltabgekehrt [de]
 • การออกเสียง : Jakob Philipp Fallmerayer Jakob Philipp Fallmerayer [de]
 • การออกเสียง : Kunibert Kunibert [de]
 • การออกเสียง : Guntram Guntram [de]
 • การออกเสียง : Doreen Kutzke Doreen Kutzke [de]
 • การออกเสียง : Brown Shirts Brown Shirts [en]
 • การออกเสียง : Hans Memling Hans Memling [de]
 • การออกเสียง : Gauss' law Gauss' law [en]
 • การออกเสียง : هولدا هولدا [ar]
 • การออกเสียง : Wilhelm August Lay Wilhelm August Lay [de]
 • การออกเสียง : Hermann Gustav Goetz Hermann Gustav Goetz [de]
 • การออกเสียง : gebunden gebunden [de]
 • การออกเสียง : Josef Groll Josef Groll [de]
 • การออกเสียง : Christian Wilhelm Walter Wulff Christian Wilhelm Walter Wulff [de]
 • การออกเสียง : Abraham Oppenheim Abraham Oppenheim [de]
 • การออกเสียง : Nyanaponika Nyanaponika [de]
 • การออกเสียง : Hans Thoma Hans Thoma [de]
 • การออกเสียง : Tom Beck Tom Beck [de]
 • การออกเสียง : Georg Heinrich Seiferheld Georg Heinrich Seiferheld [de]
 • การออกเสียง : Norwin Norwin [de]
 • การออกเสียง : Warmbad Warmbad [de]
 • การออกเสียง : Rudolf Schlichter Rudolf Schlichter [de]
 • การออกเสียง : Anja Harteros Anja Harteros [de]
 • การออกเสียง : Carl Blechen Carl Blechen [de]
 • การออกเสียง : Mathis Gothardt Neithardt Mathis Gothardt Neithardt [de]
 • การออกเสียง : Hannes Steinert Hannes Steinert [de]
 • การออกเสียง : Sebastian Jäger Sebastian Jäger [de]
 • การออกเสียง : Wolfhard Margies Wolfhard Margies [de]
 • การออกเสียง : Vevrier Vevrier [fr]
 • การออกเสียง : Ekkehard Hieronymus Ekkehard Hieronymus [de]
 • การออกเสียง : Battenberg Battenberg [de]
 • การออกเสียง : Johann Gottlob Lehmann Johann Gottlob Lehmann [de]
 • การออกเสียง : Theodor Siebs Theodor Siebs [de]
 • การออกเสียง : Hans Karl Heinrich von Trautzschen Hans Karl Heinrich von Trautzschen [de]
 • การออกเสียง : Sandra Rauch Sandra Rauch [de]
 • การออกเสียง : Adolf Erbslöh Adolf Erbslöh [de]
 • การออกเสียง : Adam Schaff Adam Schaff [de]
 • การออกเสียง : Vitus B. Dröscher Vitus B. Dröscher [de]
 • การออกเสียง : Anatol Rosenfeld Anatol Rosenfeld [de]
 • การออกเสียง : Sigmar Polke Sigmar Polke [de]
 • การออกเสียง : Dieter Wisliceny Dieter Wisliceny [de]
 • การออกเสียง : Gert Fröbe Gert Fröbe [de]
 • การออกเสียง : Martin Carrier Martin Carrier [de]
 • การออกเสียง : Markward Markward [de]
 • การออกเสียง : Spreadshirt Spreadshirt [en]
 • การออกเสียง : Ole von Beust Ole von Beust [de]
 • การออกเสียง : Bernhard Varen Bernhard Varen [de]
 • การออกเสียง : Dietmut Dietmut [de]
 • การออกเสียง : Gero Ivers Gero Ivers [de]
 • การออกเสียง : Hans von Aachen Hans von Aachen [de]
 • การออกเสียง : Karl Valentin Karl Valentin [de]
 • การออกเสียง : Ernst Lehner Ernst Lehner [de]
 • การออกเสียง : Gebieterin Gebieterin [de]
 • การออกเสียง : Pepe Danquart Pepe Danquart [de]
 • การออกเสียง : Brunhild Brunhild [en]
 • การออกเสียง : Otto Sackur Otto Sackur [de]
 • การออกเสียง : Helmut Jahn Helmut Jahn [de]
 • การออกเสียง : Julius Bleichröder Julius Bleichröder [de]