หมวดหมู่:

geografia física

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeografia física

 • การออกเสียง : camp camp [en]
 • การออกเสียง : Bosch Bosch [de]
 • การออกเสียง : puig puig [ca]
 • การออกเสียง : torrent torrent [en]
 • การออกเสียง : mont mont [fr]
 • การออกเสียง : roca roca [es]
 • การออกเสียง : serra serra [it]
 • การออกเสียง : riu riu [ca]
 • การออกเสียง : valls valls [ca]
 • การออกเสียง : prat prat [sv]
 • การออกเสียง : llac llac [ca]
 • การออกเสียง : coll coll [ca]
 • การออกเสียง : pujol pujol [ca]
 • การออกเสียง : pla pla [af]
 • การออกเสียง : Busquets Busquets [ca]
 • การออกเสียง : vall vall [is]
 • การออกเสียง : Serrat Serrat [ca]
 • การออกเสียง : riera riera [ca]
 • การออกเสียง : estany estany [ca]
 • การออกเสียง : Collell Collell [ca]
 • การออกเสียง : pedreguer pedreguer [ca]
 • การออกเสียง : Prats Prats [ca]
 • การออกเสียง : rius rius [ca]
 • การออกเสียง : sorrenc sorrenc [ca]
 • การออกเสียง : terregall terregall [ca]
 • การออกเสียง : pedregar pedregar [ca]