• การออกเสียงคำว่า Balinakill Balinakill [sco]
 • การออกเสียงคำว่า Torockó Torockó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า チロル チロル [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Gouverneur Gouverneur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า नागालैण्ड नागालैण्ड [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า नागालैंड नागालैंड [hi]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า varkala varkala [hi] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Neukaledonien Neukaledonien [de]
 • การออกเสียงคำว่า Pérou Pérou [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'Eure l'Eure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'Euphrate l'Euphrate [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'Oural l'Oural [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'Ukraine l'Ukraine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Golfo de México Golfo de México [es]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Moskenstraumen Moskenstraumen [no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Varsó Varsó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า הררי הררי [he]
 • การออกเสียงคำว่า רמה רמה [he]
 • การออกเสียงคำว่า ארץ ארץ [he]
 • การออกเสียงคำว่า גיא גיא [he]
 • การออกเสียงคำว่า הרים הרים [he]
 • การออกเสียงคำว่า עמק עמק [he]
 • การออกเสียงคำว่า נחל נחל [he]
 • การออกเสียงคำว่า הר הר [he]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mandrem mandrem [gom] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Kenduskeag Kenduskeag [en]
 • การออกเสียงคำว่า Laurasia Laurasia [en]
 • การออกเสียงคำว่า ακρωτήρι ακρωτήρι [el]
 • การออกเสียงคำว่า Rossouw Rossouw [af]