หมวดหมู่:

genome editing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgenome editing

  • การออกเสียง : CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 [en]