หมวดหมู่:

Generación del 27

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGeneración del 27

 • การออกเสียงคำว่า Manuel Altolaguirre Manuel Altolaguirre [es]
 • การออกเสียงคำว่า Miguel Mihura Miguel Mihura [es]
 • การออกเสียงคำว่า Antonio de Lara Antonio de Lara [es]
 • การออกเสียงคำว่า Juan Larrea Juan Larrea [es]
 • การออกเสียงคำว่า Juan Gil-Albert Juan Gil-Albert [es]
 • การออกเสียงคำว่า Emilio Prados Emilio Prados [es]
 • การออกเสียงคำว่า Rafael Alberti Rafael Alberti [es]
 • การออกเสียงคำว่า Mauricio Bacarisse Mauricio Bacarisse [es]
 • การออกเสียงคำว่า José Bergamín José Bergamín [es]
 • การออกเสียงคำว่า Vicente Aleixandre Vicente Aleixandre [es]
 • การออกเสียงคำว่า Enrique Jardiel Poncela Enrique Jardiel Poncela [es]
 • การออกเสียงคำว่า Juan José Domenchina Juan José Domenchina [es]
 • การออกเสียงคำว่า León Felipe León Felipe [es]
 • การออกเสียงคำว่า Fernando Villalón Fernando Villalón [es]
 • การออกเสียงคำว่า Dámaso Alonso Dámaso Alonso [es]
 • การออกเสียงคำว่า José Moreno Villa José Moreno Villa [es]
 • การออกเสียงคำว่า Gerardo Diego Gerardo Diego [es]
 • การออกเสียงคำว่า Pedro Salinas Pedro Salinas [es]
 • การออกเสียงคำว่า Jorge Guillén Jorge Guillén [es]
 • การออกเสียงคำว่า Ramón Gómez de la Serna Ramón Gómez de la Serna [es]
 • การออกเสียงคำว่า Pepe Alameda Pepe Alameda [es]
 • การออกเสียงคำว่า Miguel Hernández Miguel Hernández [es]
 • การออกเสียงคำว่า José María Hinojosa José María Hinojosa [es]
 • การออกเสียงคำว่า José López Rubio José López Rubio [es]