• การออกเสียงคำว่า Aguapanela Aguapanela [es]
 • การออกเสียงคำว่า pasta pasta [en]
 • การออกเสียงคำว่า turrón blando turrón blando [es]
 • การออกเสียงคำว่า Morcilla de Burgos Morcilla de Burgos [es]
 • การออกเสียงคำว่า gastrónomo gastrónomo [es]
 • การออกเสียงคำว่า avenate avenate [es]
 • การออกเสียงคำว่า enológico enológico [es]
 • การออกเสียงคำว่า enología enología [es]
 • การออกเสียงคำว่า memela memela [jv]
 • การออกเสียงคำว่า pomace pomace [en]
 • การออกเสียงคำว่า fardel fardel [pt]
 • การออกเสียงคำว่า arbiello arbiello [an]
 • การออกเสียงคำว่า paste paste [en]
 • การออกเสียงคำว่า salami salami [en]
 • การออกเสียงคำว่า morisqueta morisqueta [es]
 • การออกเสียงคำว่า Papadzul Papadzul [es]
 • การออกเสียงคำว่า Chilaquiles Chilaquiles [es]
 • การออกเสียงคำว่า chichicuilote chichicuilote [es]
 • การออกเสียงคำว่า Chiles en nogada Chiles en nogada [es]
 • การออกเสียงคำว่า salmorejo salmorejo [es]