หมวดหมู่:

gangnam style

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgangnam style

  • การออกเสียงคำว่า 김현아 김현아 [ko]
  • การออกเสียงคำว่า 강남스타일 강남스타일 [ko]