หมวดหมู่:

Galashiels

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGalashiels

  • การออกเสียง : Gallae Gallae [sco]