หมวดหมู่:

góra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgóra

 • การออกเสียง : جبل جبل [ar]
 • การออกเสียง : szklana szklana [pl]
 • การออกเสียง : jelonek jelonek [pl]
 • การออกเสียง : Górniak Górniak [pl]
 • การออกเสียง : Gubałówka Gubałówka [pl]
 • การออกเสียง : w górach w górach [pl]
 • การออกเสียง : złotonośna złotonośna [pl]
 • การออกเสียง : barania barania [pl]
 • การออกเสียง : czeremcha czeremcha [pl]
 • การออกเสียง : Górczewski Górczewski [pl]
 • การออกเสียง : Barania Góra Barania Góra [pl]
 • การออกเสียง : górecki górecki [pl]
 • การออกเสียง : Wysoka Wysoka [pl]
 • การออกเสียง : Zagórski Zagórski [pl]
 • การออกเสียง : w górę w górę [pl]
 • การออกเสียง : Lubogoszcz Lubogoszcz [pl]
 • การออกเสียง : skalny skalny [pl]
 • การออกเสียง : górzysty górzysty [pl]
 • การออกเสียง : górski górski [pl]
 • การออกเสียง : grabarka grabarka [pl]
 • การออกเสียง : Solec Solec [pl]
 • การออกเสียง : do góry do góry [pl]
 • การออกเสียง : wspinanie wspinanie [pl]
 • การออกเสียง : Szeroka Szeroka [pl]
 • การออกเสียง : ośnieżona ośnieżona [pl]
 • การออกเสียง : na górze na górze [pl]
 • การออกเสียง : wspinaczki wspinaczki [pl]
 • การออกเสียง : Śnieżka Śnieżka [pl]
 • การออกเสียง : Mniszek Mniszek [pl]
 • การออกเสียง : złotodajna złotodajna [pl]
 • การออกเสียง : Jaworz Jaworz [pl]
 • การออกเสียง : Dzikowiec Dzikowiec [pl]
 • การออกเสียง : Góry Bardzkie Góry Bardzkie [pl]
 • การออกเสียง : Synaj Synaj [pl]
 • การออกเสียง : Głowa do góry! Głowa do góry! [pl]
 • การออกเสียง : lodowa lodowa [pl]
 • การออกเสียง : u podnóża góry u podnóża góry [pl]
 • การออกเสียง : odgórnie odgórnie [pl]
 • การออกเสียง : odgórna odgórna [pl]