หมวดหมู่:

géologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgéologie

 • การออกเสียงคำว่า capture capture [en]
 • การออกเสียงคำว่า cristal cristal [es]
 • การออกเสียงคำว่า ride ride [en]
 • การออกเสียงคำว่า fault fault [en]
 • การออกเสียงคำว่า arroyo arroyo [es]
 • การออกเสียงคำว่า trait trait [en]
 • การออกเสียงคำว่า relief relief [en]
 • การออกเสียงคำว่า granit granit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tuya tuya [es]
 • การออกเสียงคำว่า globe globe [en]
 • การออกเสียงคำว่า secousse secousse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า stratigraphie stratigraphie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mica mica [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Siberia Siberia [en]
 • การออกเสียงคำว่า sima sima [hu]
 • การออกเสียงคำว่า texture texture [en]
 • การออกเสียงคำว่า tremor tremor [la]
 • การออกเสียงคำว่า moho moho [es]
 • การออกเสียงคำว่า olivine olivine [en]
 • การออกเสียงคำว่า pitch pitch [en]
 • การออกเสียงคำว่า quartz quartz [fr]
 • การออกเสียงคำว่า séisme séisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fossé rhénan fossé rhénan [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tremblement de terre tremblement de terre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า graben graben [de]
 • การออกเสียงคำว่า cuesta cuesta [es]
 • การออกเสียงคำว่า Gondwana Gondwana [fr]
 • การออกเสียงคำว่า diorite diorite [en]
 • การออกเสียงคำว่า substratum substratum [en]
 • การออกเสียงคำว่า clivage clivage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า strate strate [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pingo pingo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า bauxite bauxite [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Lehm Lehm [de]
 • การออกเสียงคำว่า agate agate [en]
 • การออกเสียงคำว่า lahar lahar [en]
 • การออกเสียงคำว่า rift rift [en]
 • การออกเสียงคำว่า lias lias [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rigole rigole [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rocheux rocheux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sial sial [en]
 • การออกเสียงคำว่า dyke dyke [en]
 • การออกเสียงคำว่า anticlinal anticlinal [en]
 • การออกเสียงคำว่า silice silice [it]
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Wegener Alfred Wegener [fr]
 • การออกเสียงคำว่า galet galet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า subduction subduction [fr]
 • การออกเสียงคำว่า osar osar [es]
 • การออกเสียงคำว่า tuf tuf [fr]
 • การออกเสียงคำว่า moraine moraine [en]
 • การออกเสียงคำว่า Xavier Le Pichon Xavier Le Pichon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rhyolite rhyolite [en]
 • การออกเสียงคำว่า Baltica Baltica [en]
 • การออกเสียงคำว่า résurgence résurgence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า weald weald [en]
 • การออกเสียงคำว่า volcanique volcanique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า roche magnétipolaire roche magnétipolaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faille de San Andreas faille de San Andreas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archéomagnétisme archéomagnétisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า talus talus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า roche magmatique roche magmatique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Thétys Thétys [fr]
 • การออกเสียงคำว่า point chaud point chaud [fr]
 • การออกเสียงคำว่า résiduel résiduel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sismographe sismographe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า minette minette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า géomorphologique géomorphologique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า échelle Rossi-Forel échelle Rossi-Forel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pôle Sud magnétique pôle Sud magnétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tectonique des plaques tectonique des plaques [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cambrien cambrien [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réplique réplique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tertiaire tertiaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า liasique liasique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า failles transformantes failles transformantes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า échelle de Shindo échelle de Shindo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lavique lavique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า exogène exogène [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lithosphère lithosphère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า paléo-lac paléo-lac [fr]
 • การออกเสียงคำว่า siliceo siliceo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Paléoarchéen Paléoarchéen [fr]
 • การออกเสียงคำว่า triasique triasique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า paralique paralique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sismologie sismologie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า onde S onde S [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mer marginale mer marginale [fr]
 • การออกเสียงคำว่า obsidienne obsidienne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sporadique sporadique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า éocène éocène [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cendrière cendrière [fr]
 • การออกเสียงคำว่า transgressif transgressif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า asthénosphère asthénosphère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dipôle magnétique dipôle magnétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bréchiforme bréchiforme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pleureur pleureur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า géomagnétisme géomagnétisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า automorphe automorphe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า magmatique magmatique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า géophysicien géophysicien [fr]