หมวดหมู่:

géologie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgéologie

 • การออกเสียง : ride ride [en]
 • การออกเสียง : capture capture [en]
 • การออกเสียง : fault fault [en]
 • การออกเสียง : cristal cristal [es]
 • การออกเสียง : relief relief [en]
 • การออกเสียง : globe globe [en]
 • การออกเสียง : trait trait [en]
 • การออกเสียง : moho moho [es]
 • การออกเสียง : pitch pitch [en]
 • การออกเสียง : texture texture [en]
 • การออกเสียง : granit granit [fr]
 • การออกเสียง : Siberia Siberia [en]
 • การออกเสียง : tuya tuya [es]
 • การออกเสียง : quartz quartz [fr]
 • การออกเสียง : mica mica [fr]
 • การออกเสียง : arroyo arroyo [es]
 • การออกเสียง : secousse secousse [fr]
 • การออกเสียง : Alfred Wegener Alfred Wegener [fr]
 • การออกเสียง : séisme séisme [fr]
 • การออกเสียง : stratigraphie stratigraphie [fr]
 • การออกเสียง : tremor tremor [en]
 • การออกเสียง : sima sima [hu]
 • การออกเสียง : agate agate [en]
 • การออกเสียง : graben graben [de]
 • การออกเสียง : tremblement de terre tremblement de terre [fr]
 • การออกเสียง : olivine olivine [en]
 • การออกเสียง : cuesta cuesta [es]
 • การออกเสียง : Gondwana Gondwana [fr]
 • การออกเสียง : bauxite bauxite [pt]
 • การออกเสียง : fossé rhénan fossé rhénan [fr]
 • การออกเสียง : diorite diorite [en]
 • การออกเสียง : substratum substratum [en]
 • การออกเสียง : silice silice [it]
 • การออกเสียง : Lehm Lehm [de]
 • การออกเสียง : strate strate [fr]
 • การออกเสียง : clivage clivage [fr]
 • การออกเสียง : lahar lahar [en]
 • การออกเสียง : pingo pingo [pt]
 • การออกเสียง : galet galet [fr]
 • การออกเสียง : rigole rigole [fr]
 • การออกเสียง : rift rift [en]
 • การออกเสียง : dyke dyke [en]
 • การออกเสียง : rocheux rocheux [fr]
 • การออกเสียง : lias lias [fr]
 • การออกเสียง : tertiaire tertiaire [fr]
 • การออกเสียง : talus talus [la]
 • การออกเสียง : sial sial [en]
 • การออกเสียง : weald weald [en]
 • การออกเสียง : Xavier Le Pichon Xavier Le Pichon [fr]
 • การออกเสียง : minette minette [fr]
 • การออกเสียง : rhyolite rhyolite [en]
 • การออกเสียง : Panthalassa Panthalassa [fr]
 • การออกเสียง : Mohorovicic Mohorovicic [fr]
 • การออกเสียง : anticlinal anticlinal [en]
 • การออกเสียง : résurgence résurgence [fr]
 • การออกเสียง : tuf tuf [fr]
 • การออกเสียง : nodule nodule [en]
 • การออกเสียง : moraine moraine [en]
 • การออกเสียง : subduction subduction [fr]
 • การออกเสียง : point chaud point chaud [fr]
 • การออกเสียง : faille de San Andreas faille de San Andreas [fr]
 • การออกเสียง : osar osar [es]
 • การออกเสียง : réplique réplique [fr]
 • การออกเสียง : volcanique volcanique [fr]
 • การออกเสียง : Baltica Baltica [en]
 • การออกเสียง : pleureur pleureur [fr]
 • การออกเสียง : pôle Sud magnétique pôle Sud magnétique [fr]
 • การออกเสียง : roche magnétipolaire roche magnétipolaire [fr]
 • การออกเสียง : aurore boréale aurore boréale [fr]
 • การออกเสียง : roche magmatique roche magmatique [fr]
 • การออกเสียง : Thétys Thétys [fr]
 • การออกเสียง : archéomagnétisme archéomagnétisme [fr]
 • การออกเสียง : tectonique des plaques tectonique des plaques [fr]
 • การออกเสียง : résiduel résiduel [fr]
 • การออกเสียง : obsidienne obsidienne [fr]
 • การออกเสียง : échelle Rossi-Forel échelle Rossi-Forel [fr]
 • การออกเสียง : sismographe sismographe [fr]
 • การออกเสียง : géomorphologique géomorphologique [fr]
 • การออกเสียง : Flysch Flysch [de]
 • การออกเสียง : failles transformantes failles transformantes [fr]
 • การออกเสียง : quaternaire quaternaire [fr]
 • การออกเสียง : cambrien cambrien [fr]
 • การออกเสียง : liasique liasique [fr]
 • การออกเสียง : paléo-lac paléo-lac [fr]
 • การออกเสียง : échelle de Shindo échelle de Shindo [fr]
 • การออกเสียง : soulèvement soulèvement [fr]
 • การออกเสียง : exogène exogène [fr]
 • การออกเสียง : lavique lavique [fr]
 • การออกเสียง : lithosphère lithosphère [fr]
 • การออกเสียง : aurore australe aurore australe [fr]
 • การออกเสียง : Physique du Globe Physique du Globe [fr]
 • การออกเสียง : siliceo siliceo [it]
 • การออกเสียง : échelle de Richter échelle de Richter [fr]
 • การออกเสียง : mer marginale mer marginale [fr]
 • การออกเสียง : Pangée Pangée [fr]
 • การออกเสียง : onde S onde S [fr]
 • การออกเสียง : Paléoarchéen Paléoarchéen [fr]
 • การออกเสียง : pôle Nord magnétique pôle Nord magnétique [fr]
 • การออกเสียง : triasique triasique [fr]
 • การออกเสียง : paralique paralique [fr]