หมวดหมู่:

géographie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgéographie

 • การออกเสียง : Chicago Chicago [en]
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica [es]
 • การออกเสียง : est est [fr]
 • การออกเสียง : Ohio Ohio [en]
 • การออกเสียง : Boston Boston [en]
 • การออกเสียง : Colorado Colorado [en]
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka [es]
 • การออกเสียง : die die [en]
 • การออกเสียง : auch auch [de]
 • การออกเสียง : Cuba Cuba [en]
 • การออกเสียง : Ibiza Ibiza [es]
 • การออกเสียง : Tennessee Tennessee [en]
 • การออกเสียง : Brno Brno [cs]
 • การออกเสียง : Delaware Delaware [en]
 • การออกเสียง : Guadalajara Guadalajara [es]
 • การออกเสียง : New Jersey New Jersey [en]
 • การออกเสียง : New Hampshire New Hampshire [en]
 • การออกเสียง : Maryland Maryland [en]
 • การออกเสียง : Saskatchewan Saskatchewan [en]
 • การออกเสียง : Bangkok Bangkok [en]
 • การออกเสียง : fjord fjord [en]
 • การออกเสียง : Guyana Guyana [en]
 • การออกเสียง : Kansas Kansas [en]
 • การออกเสียง : Panamá Panamá [es]
 • การออกเสียง : Asunción Asunción [es]
 • การออกเสียง : Ceuta Ceuta [es]
 • การออกเสียง : Albany Albany [en]
 • การออกเสียง : Wyoming Wyoming [en]
 • การออกเสียง : Manitoba Manitoba [en]
 • การออกเสียง : Kerala Kerala [ml]
 • การออกเสียง : Bahamas Bahamas [es]
 • การออกเสียง : São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe [pt]
 • การออกเสียง : Taurus Taurus [en]
 • การออกเสียง : affluent affluent [en]
 • การออกเสียง : Naples Naples [en]
 • การออกเสียง : Séville Séville [fr]
 • การออกเสียง : Bahia Bahia [pt]
 • การออกเสียง : pacific pacific [en]
 • การออกเสียง : Açores Açores [pt]
 • การออกเสียง : indien indien [de]
 • การออกเสียง : San Diego San Diego [en]
 • การออกเสียง : hinterland hinterland [en]
 • การออกเสียง : nihon nihon [ja]
 • การออกเสียง : Yukon Yukon [en]
 • การออกเสียง : Maia Maia [pt]
 • การออกเสียง : ceylan ceylan [tr]
 • การออกเสียง : Montserrat Montserrat [ca]
 • การออกเสียง : sette sette [it]
 • การออกเสียง : Bologne Bologne [fr]
 • การออกเสียง : Lefebvre Lefebvre [fr]
 • การออกเสียง : Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port [fr]
 • การออกเสียง : Turquie Turquie [fr]
 • การออกเสียง : Bled Bled [en]
 • การออกเสียง : Lesotho Lesotho [en]
 • การออกเสียง : Puebla Puebla [es]
 • การออกเสียง : Malawi Malawi [pt]
 • การออกเสียง : hexagonal hexagonal [en]
 • การออกเสียง : Brunéi Brunéi [es]
 • การออกเสียง : Европа Европа [ru]
 • การออกเสียง : Bangalore Bangalore [en]
 • การออกเสียง : Tonga Tonga [es]
 • การออกเสียง : vire vire [fi]
 • การออกเสียง : Pest Pest [en]
 • การออกเสียง : Nauru Nauru [es]
 • การออกเสียง : Ruanda Ruanda [es]
 • การออกเสียง : Aruba Aruba [en]
 • การออกเสียง : Guanajuato Guanajuato [es]
 • การออกเสียง : oriental oriental [es]
 • การออกเสียง : Dole Dole [en]
 • การออกเสียง : Riom Riom [fr]
 • การออกเสียง : Mérida Mérida [es]
 • การออกเสียง : Wallis Wallis [en]
 • การออกเสียง : Israël Israël [fr]
 • การออกเสียง : erg erg [vls]
 • การออกเสียง : Thrace Thrace [en]
 • การออกเสียง : Agenais Agenais [fr]
 • การออกเสียง : Kinshasa Kinshasa [en]
 • การออกเสียง : Syrien Syrien [sv]
 • การออกเสียง : Madère Madère [fr]
 • การออกเสียง : Quartier latin Quartier latin [fr]
 • การออกเสียง : maure maure [de]
 • การออกเสียง : Topographie Topographie [fr]
 • การออกเสียง : océan Atlantique Nord océan Atlantique Nord [fr]
 • การออกเสียง : Quadrant Quadrant [en]
 • การออกเสียง : Île de Beauté Île de Beauté [fr]
 • การออกเสียง : Bonifacio Bonifacio [pt]
 • การออกเสียง : Rochefort Rochefort [fr]
 • การออกเสียง : indentation indentation [en]
 • การออกเสียง : Nunavut Nunavut [fr]
 • การออกเสียง : Mont-Blanc Mont-Blanc [fr]
 • การออกเสียง : venda venda [pt]
 • การออกเสียง : Arlon Arlon [fr]
 • การออกเสียง : Sheffield Sheffield [en]
 • การออกเสียง : Cappadoce Cappadoce [tr]
 • การออกเสียง : Udine Udine [it]
 • การออกเสียง : Tremblay Tremblay [fr]
 • การออกเสียง : Swaziland Swaziland [en]
 • การออกเสียง : Charette Charette [fr]
 • การออกเสียง : Pristina Pristina [en]