หมวดหมู่:

future tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfuture tense

 • การออกเสียง : wyśpisz się wyśpisz się [pl]
 • การออกเสียง : pościelesz pościelesz [pl]
 • การออกเสียง : nagadacie się nagadacie się [pl]
 • การออกเสียง : nastręczą nastręczą [pl]
 • การออกเสียง : zdzwonimy się zdzwonimy się [pl]
 • การออกเสียง : nażre się nażre się [pl]
 • การออกเสียง : zeżre zeżre [pl]
 • การออกเสียง : wypowiem wypowiem [pl]
 • การออกเสียง : nazwą nazwą [pl]
 • การออกเสียง : umrzesz umrzesz [pl]
 • การออกเสียง : zbije się zbije się [pl]
 • การออกเสียง : ustosunkujemy się ustosunkujemy się [pl]
 • การออกเสียง : pomścimy pomścimy [pl]
 • การออกเสียง : podołam podołam [pl]
 • การออกเสียง : zawieziesz zawieziesz [pl]
 • การออกเสียง : wyższe - wyssie wyższe - wyssie [pl]
 • การออกเสียง : ישתגע ישתגע [he]
 • การออกเสียง : poczeka poczeka [pl]
 • การออกเสียง : schłodzisz się schłodzisz się [pl]
 • การออกเสียง : zadmie zadmie [pl]
 • การออกเสียง : zaduma - zadyma zaduma - zadyma [pl]
 • การออกเสียง : zemrze zemrze [pl]
 • การออกเสียง : zachwieją zachwieją [pl]
 • การออกเสียง : wyprodukujemy - wyprodukujmy wyprodukujemy - wyprodukujmy [pl]
 • การออกเสียง : podłoże - podłożę podłoże - podłożę [pl]
 • การออกเสียง : rozwścieczy rozwścieczy [pl]
 • การออกเสียง : ułatwi ułatwi [pl]
 • การออกเสียง : zawrócisz zawrócisz [pl]
 • การออกเสียง : uchybię uchybię [pl]
 • การออกเสียง : wgłębicie się wgłębicie się [pl]
 • การออกเสียง : przebijesz przebijesz [pl]
 • การออกเสียง : Odovzdám Odovzdám [sk]
 • การออกเสียง : ożenię się - wyjdę za mąż ożenię się - wyjdę za mąż [pl]
 • การออกเสียง : nabędziemy nabędziemy [pl]
 • การออกเสียง : docenią docenią [pl]
 • การออกเสียง : ulży ulży [pl]
 • การออกเสียง : skapnie skapnie [pl]
 • การออกเสียง : dołoży dołoży [pl]
 • การออกเสียง : dokona dokona [pl]
 • การออกเสียง : odepchną - odepchnął odepchną - odepchnął [pl]
 • การออกเสียง : obali obali [sl]
 • การออกเสียง : ozłoci ozłoci [pl]
 • การออกเสียง : wstrząśnie wstrząśnie [pl]
 • การออกเสียง : odpowie odpowie [pl]
 • การออกเสียง : namyśli się namyśli się [pl]
 • การออกเสียง : odlecimy odlecimy [pl]
 • การออกเสียง : Pomorze - pomoże Pomorze - pomoże [pl]
 • การออกเสียง : wmówię - w mowie wmówię - w mowie [pl]
 • การออกเสียง : pobierzemy się pobierzemy się [pl]
 • การออกเสียง : poskarżę się poskarżę się [pl]
 • การออกเสียง : dogoni dogoni [pl]
 • การออกเสียง : nadzieję nadzieję [pl]
 • การออกเสียง : zwycięży zwycięży [pl]
 • การออกเสียง : ujmą ujmą [pl]
 • การออกเสียง : ukrócą ukrócą [pl]
 • การออกเสียง : osiągniesz osiągniesz [pl]
 • การออกเสียง : przejrzą przejrzą [pl]
 • การออกเสียง : podniesiesz podniesiesz [pl]
 • การออกเสียง : zasmucisz zasmucisz [pl]
 • การออกเสียง : poda - podda poda - podda [pl]
 • การออกเสียง : podwoi się podwoi się [pl]
 • การออกเสียง : stwierdzą stwierdzą [pl]
 • การออกเสียง : zyskasz zyskasz [pl]
 • การออกเสียง : skłócą skłócą [pl]
 • การออกเสียง : zaznam zaznam [pl]
 • การออกเสียง : zatrudnimy zatrudnimy [pl]
 • การออกเสียง : zdobędzie się zdobędzie się [pl]
 • การออกเสียง : zdobędzie zdobędzie [pl]
 • การออกเสียง : wygramy wygramy [pl]
 • การออกเสียง : dopilnuję dopilnuję [pl]
 • การออกเสียง : capnie capnie [pl]
 • การออกเสียง : zaszczyci zaszczyci [pl]
 • การออกเสียง : wyśledzicie wyśledzicie [pl]
 • การออกเสียง : zaziębisz się zaziębisz się [pl]
 • การออกเสียง : zgodzi się zgodzi się [pl]
 • การออกเสียง : zgodzimy się zgodzimy się [pl]
 • การออกเสียง : zgodzicie się zgodzicie się [pl]
 • การออกเสียง : zgodzą się zgodzą się [pl]
 • การออกเสียง : przetłumaczysz przetłumaczysz [pl]
 • การออกเสียง : dobierze dobierze [pl]
 • การออกเสียง : poprosicie poprosicie [pl]
 • การออกเสียง : dowie się dowie się [pl]
 • การออกเสียง : odsunie odsunie [pl]
 • การออกเสียง : podjadą podjadą [pl]
 • การออกเสียง : תסיימי תסיימי [he]
 • การออกเสียง : złagodzą złagodzą [pl]
 • การออกเสียง : naniesiesz naniesiesz [pl]
 • การออกเสียง : zawojujecie zawojujecie [pl]
 • การออกเสียง : poczekamy poczekamy [pl]
 • การออกเสียง : posrają się posrają się [pl]
 • การออกเสียง : powiozę powiozę [pl]
 • การออกเสียง : wyśpiewasz wyśpiewasz [pl]
 • การออกเสียง : w płynie - wpłynie w płynie - wpłynie [pl]
 • การออกเสียง : utka - udka utka - udka [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : imeochaidh imeochaidh [ga] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : zabijesz zabijesz [pl]
 • การออกเสียง : przełoży się przełoży się [pl]
 • การออกเสียง : wpędzi wpędzi [pl]
 • การออกเสียง : zmienisz zmienisz [pl]
 • การออกเสียง : pokona pokona [pl]