หมวดหมู่:

fut. di agere

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfut. di agere

  • การออกเสียง : agent agent [en]
  • การออกเสียง : ages ages [en]
  • การออกเสียง : agam agam [ga]
  • การออกเสียง : aget aget [la]