หมวดหมู่:

fugue

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfugue

  • การออกเสียง : στρέτο στρέτο [el]
  • การออกเสียง : φούγκα φούγκα [el]