หมวดหมู่:

fruta tropical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfruta tropical

 • การออกเสียง : abacaxi abacaxi [pt]
 • การออกเสียง : cupuaçú cupuaçú [pt]
 • การออกเสียง : goiaba goiaba [pt]
 • การออกเสียง : granadillo granadillo [es]
 • การออกเสียง : sapodilla sapodilla [pt]
 • การออกเสียง : Achachairú Achachairú [es]
 • การออกเสียง : cajuil cajuil [es]
 • การออกเสียง : araticum araticum [pt]
 • การออกเสียง : chinola chinola [es]
 • การออกเสียง : pacay pacay [es]
 • การออกเสียง : lechosa lechosa [es]